Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2635(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0078/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0078/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/10/2009 - 7.5
CRE 08/10/2009 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0029

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009 - Βρυξέλλες

7.5. Συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες και την αναπτυξιακή συνεργασία (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Η συζήτηση έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου 2009 (σημείο 23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2009).

Η πρόταση ψηφίσματος ανακοινώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2009 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2009).

Πρόταση ψηφίσματος B7-0078/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0029)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου