Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 8. oktober 2009 - Bruxelles

7. Afstemningstid
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Italien, jordskælv i Abruzzerne (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

7.2. Jurisdiktion i straffesager * (afstemning)

7.3. Udnævnelser til det særlige udvalg om finansielle, økonomiske og sociale krise (afstemning)

7.4. G-20-topmødet i Pittsburgh (24.-25. september) (afstemning)

7.5. Følgerne af den internationale økonomiske og finansielle krise for udviklingslande og udviklingssamarbejde (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik