Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 oktober 2009 - Bryssel

7. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


7.1. Användning av Europeiska unionens solidaritetsfond: Italien, jordbävningen i Abruzzo (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

7.2. Förebyggande och lösning av tvister om domstolars behörighet i straffrättsliga förfaranden * (omröstning)

7.3. Utnämningar till det särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen (omröstning)

7.4. G20-toppmötet i Pittsburgh (24-25 september) (omröstning)

7.5. Den ekonomiska och finansiella krisens följder för utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy