Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 8 октомври 2009 г. - Брюксел

8. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Renate Weber - A7-0011/2009
Jan Březina, Philip Claeys

Среща на високо равнище на Г-20 в Питсбърг на 24 и 25 септември 2009 година - RC-B7-0082/2009
Zigmantas Balčytis, Daniel Hannan, Lena Ek

Въздействие на глобалната икономическа криза върху развиващите се страни - B7-0078/2009
Zigmantas Balčytis, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Hannan, Philip Claeys, Edward Scicluna

Правна информация - Политика за поверителност