Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 8 октомври 2009 г. - Брюксел

9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Werner Langen и Mario Mauro уведомиха, че техните апарати за гласуване не са били в изправност по време на гласуването по доклад Reimer Böge - A7-0021/2009.

Csaba Sógor уведоми, че неговият апарат за гласуване не е бил в изправност по време на гласуването по доклада Renate Weber - A7-0011/2009.

Правна информация - Политика за поверителност