Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009 - Βρυξέλλες

12. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 19 Οκτωβρίου 2009 έως τις 22 Οκτωβρίου 2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου