Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 8 октомври 2009 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Среща на високо равнище на Г-20 в Питсбърг на 24 и 25 септември 2009 година (внесени предложения за резолюция)
 4.Въздействие на глобалната икономическа криза върху развиващите се страни (внесени предложения за резолюция)
 5.Свобода на информацията в Италия (разискване)
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание
 7.Време за гласуване
  
7.1.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Предотвратяване и уреждане на спорове за компетентност по наказателни производства * (гласуване)
  
7.3.Назначения в специалната комисия по финансовата, икономическа и социална криза (гласуване)
  
7.4.Среща на високо равнище на Г-20 в Питсбърг на 24 и 25 септември 2009 година (гласуване)
  
7.5.Въздействие на глобалната икономическа криза върху развиващите се страни (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Състав на комисиите и делегациите
 11.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 12.График на следващите заседания
 13.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (116 kb) Присъствен списък (60 kb)    Резултати от поименно гласуване (309 kb) 
 
Протокол (82 kb) Присъствен списък (23 kb) Резултати от гласувания (157 kb) Резултати от поименно гласуване (285 kb) 
 
Протокол (188 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (472 kb) Резултати от поименно гласуване (486 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност