Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Διάσκεψη κορυφής της G-20 στο Πίτσμπουργκ (24 - 25 Σεπτεμβρίου) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 4.Συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες και την αναπτυξιακή συνεργασία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 5.Ελευθερία της ενημέρωσης στην Ιταλία (συζήτηση)
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Ιταλία, σεισμός στην περιφέρεια του Αμπρούτσο (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Πρόληψη και διακανονισμός συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές υποθέσεις * (ψηφοφορία)
  
7.3.Ορισμοί μελών στην ειδική επιτροπή για την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση (ψηφοφορία)
  
7.4.Διάσκεψη κορυφής της G-20 στο Πίτσμπουργκ (24 - 25 Σεπτεμβρίου) (ψηφοφορία)
  
7.5.Συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες και την αναπτυξιακή συνεργασία (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 11.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 12.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 13.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (117 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (309 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (81 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (183 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (285 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (183 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (459 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (482 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου