Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 8 października 2009 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Szczyt G 20 w Pittsburgu (24-25 września) (złożone projekty rezolucji)
 4.Wpływ kryzysu gospodarczego i finansowego na kraje rozwijających się i współpracę na rzecz rozwoju (złożone projekty rezolucji)
 5.Wolność informacji we Włoszech (debata)
 6.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 7.Głosowanie
  
7.1.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: Włochy, trzęsienie ziemi w Abruzji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Zapobieganie konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i rozstrzyganie takich konfliktów * (głosowanie)
  
7.3.Nominacje do Komisji Specjalnej ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego (głosowanie)
  
7.4.Szczyt G 20 w Pittsburgu (24-25 września) (głosowanie)
  
7.5.Wpływ kryzysu gospodarczego i finansowego na kraje rozwijające się i współpracy na rzecz rozwoju (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Skład komisji i delegacji
 11.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 12.Kalendarz następnych posiedzeń
 13.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (106 kb) Lista obecności (60 kb)    Wyniki głosowań imiennych (309 kb) 
 
Protokół (78 kb) Lista obecności (23 kb) Wyniki głosowania (157 kb) Wyniki głosowań imiennych (284 kb) 
 
Protokół (175 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (458 kb) Wyniki głosowań imiennych (404 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności