Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 8. októbra 2009 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Summit G-20 v Pittsburghu (24.-25. septembra) (predložené návrhy uznesení)
 4.Následky celosvetovej hospodárskej krízy pre rozvojové krajiny (predložené návrhy uznesení)
 5.Sloboda informácií v Taliansku (rozprava)
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 7.Hlasovanie
  
7.1.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: Taliansko, zemetrasenie v regióne Abruzzo (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Predchádzanie konfliktom jurisdikcií v trestných veciach a ich urovnávanie * (hlasovanie)
  
7.3.Menovanie členov osobitného výboru pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu (hlasovanie)
  
7.4.Summit G-20 v Pittsburghu (24.-25. septembra) (hlasovanie)
  
7.5.Následky celosvetovej hospodárskej krízy pre rozvojové krajiny (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Zloženie výborov a delegácií
 11.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 12.Termíny nasledujúcich rokovaní
 13.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (105 kb) Prezenčná listina (60 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (309 kb) 
 
Zápisnica (76 kb) Prezenčná listina (23 kb) Výsledky hlasovania (156 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (284 kb) 
 
Zápisnica (169 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (458 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (470 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia