Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 8 oktober 2009 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.G20-toppmötet i Pittsburgh (24-25 september) (ingivna resolutionsförslag)
 4.Den ekonomiska och finansiella krisens följder för utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet (ingivna resolutionsförslag)
 5.Informationsfrihet i Italien (debatt)
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Omröstning
  
7.1.Användning av Europeiska unionens solidaritetsfond: Italien, jordbävningen i Abruzzo (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Förebyggande och lösning av tvister om domstolars behörighet i straffrättsliga förfaranden * (omröstning)
  
7.3.Utnämningar till det särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen (omröstning)
  
7.4.G20-toppmötet i Pittsburgh (24-25 september) (omröstning)
  
7.5.Den ekonomiska och finansiella krisens följder för utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning
 11.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod
 13.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (106 kb) Närvarolista (60 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (309 kb) 
 
Protokoll (79 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (169 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (283 kb) 
 
Protokoll (170 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (336 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (405 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy