Index 
Proces-verbal
PDF 172kWORD 82k
Joi, 8 octombrie 2009 - Bruxelles
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Summitul G-20 de la Pittsburgh (24-25 septembrie) (propuneri de rezoluţie depuse)
 4.Efectele crizei economice mondiale asupra ţărilor în curs de dezvoltare (propuneri de rezoluţie depuse)
 5.Libertatea informaţiei în Italia (dezbatere)
 6.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 7.Votare
  
7.1.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene: Italia, cutremurul din Abruzzo (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.2.Prevenirea şi soluţionarea conflictelor de competenţe în cadrul procedurilor penale * (vot)
  
7.3.Numiri în comisia specială privind criza financiară, economică şi socială (vot)
  
7.4.Summitul G-20 de la Pittsburgh (24-25 septembrie) (vot)
  
7.5.Efectele crizei economice mondiale asupra ţărilor în curs de dezvoltare (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 10.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 11.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 12.Calendarul următoarelor şedinţe
 13.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Jerzy BUZEK
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

- de comisiile parlamentare:

- rapoarte:

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (COM(2009)0445 - C7-0122/2009 - 2009/2083(BUD)) - BUDG - Raportor: Reimer Böge (A7-0021/2009)


3. Summitul G-20 de la Pittsburgh (24-25 septembrie) (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Summitul G-20 de la Pittsburgh (24-25 septembrie)

Dezbaterea a avut loc la 16.9.2009 (punctul 4 al PV din 16.9.2009).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Udo Bullmann, Stephen Hughes, Hannes Swoboda, în numele Grupului S-D, referitoare la summit-ul G20 de la Pittsburgh din 24-25 septembrie 2009 (B7-0082/2009),

- Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, referitoare la summitul G20 de la Pittsburgh din 24-25 septembrie 2009 (B7-0083/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la summit-ul de la Pittsburgh din 24-25 septembrie 2009 (B7-0084/2009),

- Lothar Bisky, Jürgen Klute, Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la summitul G20 de la Pittsburgh (B7-0085/2009),

- Jean-Paul Gauzès, în numele Grupului PPE, referitoare la summitul G20 de la Pittsburgh din 24-25 septembrie 2009 (B7-0086/2009).

Vot: punctul 7.4 al PV din 8.10.2009.


4. Efectele crizei economice mondiale asupra ţărilor în curs de dezvoltare (propuneri de rezoluţie depuse)

Întrebare orală: (O-0088/2009) adresată de Eva Joly, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Efectele crizei economice și financiare mondiale asupra țărilor în curs de dezvoltare și a cooperării pentru dezvoltare (B7-0209/2009)

Dezbaterea a avut loc la 14.9.2009 (punctul 23 al PV din 14.9.2009).

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Eva Joly, în numele Comisiei DEVE, referitoare la efectele crizei financiare şi economice mondiale asupra ţărilor în curs de dezvoltare şi asupra cooperării pentru dezvoltare (B7-0078/2009).

Vot: punctul 7.5 al PV din 8.10.2009.


5. Libertatea informaţiei în Italia (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Libertatea informaţiei în Italia

Viviane Reding (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, David-Maria Sassoli, în numele Grupului S-D, care a răspuns şi la întrebarea adresată prin intermediul procedurii „cartonaşului albastru” de Mário David, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Cristiana Muscardini cu privire la derularea dezbaterii, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, în numele Grupului EFD, Hans-Peter Martin, neafiliat, Mario Mauro, care a răspuns şi la întrebarea adresată prin intermediul procedurii „cartonaşului albastru” de Martin Schulz, Claude Moraes, Sonia Alfano, Indrek Tarand, care a răspuns şi la întrebarea adresată prin intermediul procedurii „cartonaşului albastru” de Potito Salatto, Oreste Rossi, Frank Vanhecke, Manfred Weber şi Juan Fernando López Aguilar.

PREZIDEAZĂ: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Gianni Vattimo, Mario Borghezio, Carlo Casini, Gianluca Susta, Sylvie Goulard, Fiorello Provera, Simon Busuttil, Maria Badia i Cutchet, Sarah Ludford, Salvatore Iacolino, Rita Borsellino, Sophia in 't Veld, János Áder, Debora Serracchiani, Clemente Mastella, Anni Podimata, Alfredo Pallone, Cătălin Sorin Ivan şi Elisabetta Gardini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Licia Ronzulli, Victor Boştinaru, Cecilia Wikström, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mary Honeyball, David Casa şi Stanimir Ilchev.

A intervenit Viviane Reding

A intervenit Martin Schulz, la început pentru a se plânge de nivelul zgomotului din hemiciclu atunci când lua cuvântul doamna comisar şi pentru a solicita Biroului să analizeze modul în care se poate pune capăt situaţiilor de acest gen şi apoi pentru o chestiune de ordin personal, în urma intervenţiei lui Manfred Weber.

A intervenit Joseph Daul, care a semnalat faptul că Angelika Niebler a fost victima unei agresiuni în vecinătatea Parlamentului în noaptea de 18 septembrie şi că la o oră şi jumătate după ce a fost alertată, poliţia încă nu sosise la locul faptei. A solicitat ca Preşedintele Parlamentului să intervină pe lângă autorităţile competente din Bruxelles.

Propunerile de rezoluţie, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Jürgen Creutzmann, Mário David, Anne Delvaux, Ádám Kósa au anunţat că au fost prezenţi, dar numele lor nu figurează pe lista de prezenţă.

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene: Italia, cutremurul din Abruzzo (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, în conformitate cu punctul 26 al Acordului interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară, [2009/2083(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Reimer Böge (A7-0021/2009)

(Majoritate calificată şi 3/5 din voturile exprimate)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE şi PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2009)0026)


7.2. Prevenirea şi soluţionarea conflictelor de competenţe în cadrul procedurilor penale * (vot)

Raport referitor la inițiativa Republicii Cehe, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovace și a Regatului Suediei în vederea adoptării Deciziei-cadru 2009/.../JAI a Consiliului privind prevenirea și soluționarea conflictelor referitoare la exercitarea competențelor în cadrul procedurilor penale [08535/2009 - C7-0205/2009 - 2009/0802(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Renate Weber (A7-0011/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2009)0027)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2009)0027)

Intervenţii:

Renate Weber (raportoare) a prezentat un amendament oral la amendamentul 6, care a fost reţinut.


7.3. Numiri în comisia specială privind criza financiară, economică şi socială (vot)

Propunere din partea Conferinţei preşedinţilor: Numirea în funcţii la comisia specială privind criza economică

PROPUNERE DIN PARTEA CONFERINŢEI PREŞEDINŢILOR

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

Adoptat

(Lista membrilor comisiei figurează în anexa la procesul verbal al şedinţei din 7 octombrie 2009 (punctul 20 al PV din 7.10.2009) (P7_PV-PROV(2009)10-07(ANN))


7.4. Summitul G-20 de la Pittsburgh (24-25 septembrie) (vot)

Dezbaterea a avut loc la 16 septembrie 2009 (punctul 4 al PV din 16.9.2009).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 8 octombrie 2009 (punctul 2 al PV din 8.10.2009).

Propuneri de rezoluţii B7-0081/2009, B7-0082/2009, B7-0083/2009, B7-0084/2009, B7-0085/2009 şi B7-0086/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0081/2009

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE COMUNĂ RC-B7-0082/2009

care înlocuieşte B7-0082/2009, B7-0083/2009 şi B7-0086/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Jean-Paul Gauzès şi Corien Wortmann-Kool, în numele Grupului PPE,

Martin Schulz, Stephen Hughes, Hannes Swoboda şi Udo Bullmann, în numele Grupului S-D,

Guy Verhofstadt şi Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE

Adoptat (P7_TA(2009)0028)

(Propunerile de rezoluţii B7-0084/2009 şi B7-0085/2009 au devenit caduce.)

Intervenţii:

Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, a prezentat un amendament oral (reţinut) la amendamentul 13, care a fost ulterior respins.


7.5. Efectele crizei economice mondiale asupra ţărilor în curs de dezvoltare (vot)

Dezbaterea a avut loc la 14 septembrie 2009 (punctul 23 al PV din 14.9.2009).

Propunerea de rezoluţie a fost anunţată la 8 octombrie 2009 (punctul 3 al PV din 8.10.2009).

Propunere de rezoluţie B7-0078/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2009)0029)


8. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Renate Weber - A7-0011/2009
Jan Březina, Philip Claeys

Summitul G-20 de la Pittsburgh (24-25 septembrie) - RC-B7-0082/2009
Zigmantas Balčytis, Daniel Hannan, Lena Ek

Efectele crizei economice mondiale asupra ţărilor în curs de dezvoltare - B7-0078/2009
Zigmantas Balčytis, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Hannan, Philip Claeys, Edward Scicluna


9. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Werner Langen şi Mario Mauro au anunţat că terminalele lor de vot nu au funcţionat în timpul votării raportului Reimer Böge - A7-0021/2009.

Csaba Sógor a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votării raportului Renate Weber - A7-0011/2009.


10. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului PPE, Parlamentul a ratificat următoarea propunere:

delegaţia Euronest: Miroslav Mikolášik nu mai este membru.


11. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


12. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 19 octombrie 2009 şi 22 octombrie 2009.


13. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 11.45.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pafilis, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate