Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0033(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0034/2009

Keskustelut :

PV 19/10/2009 - 17
CRE 19/10/2009 - 17

Äänestykset :

PV 20/10/2009 - 7.23
CRE 20/10/2009 - 7.23
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 19. lokakuuta 2009 - Strasbourg

17. Arviointimekanismin perustaminen Schengenin säännöstön soveltamisen valvontaa varten * - Arviointimekanismin perustaminen Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten * - (keskustelu)
CRE

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen valvontaa varten [KOM(2009)0105 - C6-0111/2009 - 2009/0032(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A7-0035/2009)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten [KOM(2009)0102 - C6-0110/2009 - 2009/0033(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A7-0034/2009)

Carlos Coelho esitteli laatimansa mietinnöt.

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta, Ioan Enciu S&D-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rui Tavares GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Cecilia Wikström, Kyriacos Triantaphyllides ja Nicole Sinclaire.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Puheenvuorot: Philip Claeys, Zuzana Roithová, Marek Siwiec, Andreas Mölzer, Raffaele Baldassarre, Silvia-Adriana Ţicău, Tadeusz Zwiefka, Daciana Octavia Sârbu, Véronique Mathieu, Alan Kelly, Petru Constantin Luhan, Elena Oana Antonescu, Jacques Barrot ja Carlos Coelho.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.10.2009, kohta 7.22 ja istunnon pöytäkirja 20.10.2009, kohta 7.23.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö