Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0015(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0012/2009

Debatter :

PV 19/10/2009 - 18
CRE 19/10/2009 - 18

Omröstningar :

PV 20/10/2009 - 7.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0043

Protokoll
Måndagen den 19 oktober 2009 - Strasbourg

18. Avtal EG/Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser * - Avtal EG/Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser * - Avtal EG/Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser * - Avtal EG/Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser * - Avtal EG/Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser * - Avtal EG/Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelse * (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [KOM(2009)0048 - C7-0015/2009 - 2009/0012(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Simon Busuttil (A7-0019/2009)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [KOM(2009)0052 - C7-0012/2009 - 2009/0015(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Simon Busuttil (A7-0012/2009)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [KOM(2009)0050 - C7-0017/2009 - 2009/0014(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Simon Busuttil (A7-0013/2009)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [KOM(2009)0053 - C7-0013/2009 - 2009/0017(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Simon Busuttil (A7-0014/2009)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [KOM(2009)0049 - C7-0016/2009 - 2009/0013(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Simon Busuttil (A7-0015/2009)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [KOM(2009)0055 - C7-0014/2009 - 2009/0020(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Simon Busuttil (A7-0016/2009)

Simon Busuttil redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talare: Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Carlos Coelho.

Talare: Jacques Barrot och Simon Busuttil.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.13 i protokollet av den 20.10.2009, punkt 7.14 i protokollet av den 20.10.2009, punkt 7.15 i protokollet av den 20.10.2009, punkt 7.16 i protokollet av den 20.10.2009, punkt 7.17 i protokollet av den 20.10.2009 och punkt 7.18 i protokollet av den 20.10.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy