Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 19. října 2009 - Štrasburk

19. Pokrok v zavádění SIS II a VIS (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Pokrok v zavádění SIS II a VIS

Jacques Barrot (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Silvana KOCH-MEHRIN
místopředsedkyně

Vystoupili: Simon Busuttil za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S&D, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Carlos Coelho, Ernst Strasser a Edit Bauer.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupila Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Vystoupil Jacques Barrot.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 22.10.2009.

Právní upozornění - Ochrana soukromí