Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 19. lokakuuta 2009 - Strasbourg

19. Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) ja viisumitietojärjestelmän (VIS) tilanne (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) ja viisumitietojärjestelmän (VIS) tilanne

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Silvana KOCH-MEHRIN

Puheenvuorot: Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Carlos Coelho, Ernst Strasser ja Edit Bauer.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Jacques Barrot käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.10.2009, kohta 8.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö