Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 19 października 2009 r. - Strasburg

19. Stopień zaawansowania systemów SIS II i VIS (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji:

Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Silvana KOCH-MEHRIN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Carlos Coelho, Ernst Strasser i Edit Bauer.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Głos zabrał Jacques Barrot.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną zapowiedziane w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 22.10.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności