Kazalo 
Zapisnik
PDF 226kWORD 149k
Ponedeljek, 19. oktober 2009 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjava predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 5.Sestava Parlamenta
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)
 8.Predložitev dokumentov
 9.Sklepi o določenih dokumentih
 10.Peticije
 11.Prerazporeditev sredstev
 12.Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja
 13.Nadaljnja obravnava nerešenih zadev (člen 214 Poslovnika)
 14.Zahteva za nujni postopek
 15.Razpored dela
 16.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 17.Ocenjevalni mehanizem za spremljanje uporabe schengenskega pravnega reda * - Ocenjevalni mehanizem za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda * - (razprava)
 18.Sporazum med ES in Mauritiusom o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje * - Sporazum med ES in Reubliko Sejšeli o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje * - Sporazum med ES in Barbadosom o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje * - Sporazum med ES ter Saint Kitts in Nevis o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje * - Sporazum med ES ter Antigvo in Barbudo o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje * - Sporazum med ES in Bahami o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje * (razprava)
 19.Napredek na področju SIS II in VIS (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.05.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, v kateri je pozdravil podpis zakona o ratifikaciji Lizbonske pogodbe s strani poljskega predsednika Lecha Kaczynskega.

°
° ° °

Obvestil je, da bo jutri, v torek ob 15. uri, „čas za vprašanja, namenjena predsedniku Komisije“.

°
° ° °

Podal je izjavo ob priložnosti mednarodnega dneva za odpravo smrtne kazni in pozval vse države, ki še izvajajo smrtno kazen, naj jo odpravijo in uvedejo moratorij na usmrtitve.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Hélène Flautre, Eva Joly in Anja Weisgerber so sporočile, da njihova imena niso navedena na seznamu navzočih, čeprav so bile navzoče.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Hélène Flautre, Eva Joly, Sandrine Bélier, Anne Delvaux, José Bové, Pascal Canfin, Yannick Jadot, Jürgen Creutzmann in Ádám Kósa so sporočili, da njihova imena niso navedena na seznamu navzočih, čeprav so bili navzoči na seji dne 7. oktobra 2009.


4. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Na spletnih straneh Séance en direct je na voljo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim in drugim delnim zasedanjem marca 2009.


5. Sestava Parlamenta

Athanasios Pafilis in Athanasios Plevris sta sporočila, da sta bila izvoljena v grški parlament.

Parlament se je s tem seznanil in v skladu s členom 7(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami in s členom 4(4) Poslovnika potrdil sprostitev njihovih sedežev z začetkom veljavnosti dne 14. oktobra 2009.

Pristojne grške oblasti so sporočile, da so bili za poslanca Evropskega Parlamenta izvoljeni:

- Spyridon Danellis namesto Giorgosa Papakonstantinouja, z začetkom veljavnosti dne 8. oktobra 2009,
- Charalampos Aggourakis namesto Athanasiosa Pafilisa, z začetkom veljavnosti dne 14. oktobra 2009,
- Nikolaos Salavrakos namesto Athanasiosa Plevrisa, z začetkom veljavnosti dne 14. oktobra 2009.

Parlament se je v skladu s členom 4(1) Poslovnika s tem seznanil. Dokler se ne preveri veljavnosti njihovih mandatov ali se ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Danellis, Aggourakis in Salavrakos polnopravno udeležujejo sej Parlamenta in njegovih organov, pod pogojem, da so predhodno podpisali navedeno pisno izjavo, da ne opravljajo funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


6. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin ECR in PPE prejel naslednje zahteve za imenovanje in potrditev:

odbor REGI: Philip Bradbourn namesto Rogerja Helmerja

odbor EMPL:Roger Helmer namesto Philipa Bradbourna

Delegacija za odnose s Palestinskim zakonodajnim svetom: Robert Atkins namesto Kay Swinburne

Delegacija za odnose z državami Južne Azije: Carmen Fraga Estévez ni več članica te delegacije.

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.

°
° ° °

Na zahtevo skupine PPE je Parlament potrdil naslednji predlog:

Delegacija za odnose z Afganistanom: Esther Herranz García ni več članica te delegacije.


7. Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

1) vprašanja za ustni odgovor (člen 115 Poslovnika):

- (O-0093/2009), ki so ga postavili Gabriele Albertini in Heidi Hautala v imenu odbora AFET in Eva Joly v imenu odbora DEVE, Svetu: Gradnja demokracije v zunanjih odnosih (B7-0213/2009)

- (O-0100/2009), ki ga je postavil Charles Goerens v imenu skupine ALDE, Komisiji: Problem omejene dostopnosti nekaterih cepiv za države v razvoju (B7-0214/2009)

- (O-0102/2009), ki so ga postavili Tatjana Ždanoka in Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Alejandro Cercas v imenu skupine S&D, Marian Harkin in Elizabeth Lynne v imenu skupine ALDE, Komisiji: Srednjeročna finančna pomoč za plačilne bilance držav članic in izpolnjevanje socialnih pogojev (B7-0215/2009)

2) pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 123 Poslovnika):

- Michael Cashman, David Martin, Raül Romeva i Rueda, Santiago Fisas Ayxela in Sophia in 't Veld, o patentni skupnosti Mednarodnega sklada za nakup zdravil (UNITAID) za HIV (0055/2009)

- Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Alejandro Cercas in Elizabeth Lynne, o varstvu socialnih pravic ob spoprijemanju z gospodarsko krizo (0056/2009)

- Andreas Mölzer, o objavi rezultatov anket o Evropski uniji (0057/2009)

- Andreas Mölzer, o večji preglednosti in demokraciji v Evropski uniji (0058/2009)


8. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Odločbe Sveta 79/542/EGS o seznamu tretjih držav ali delov tretjih držav in o določitvi pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnim zdravjem ter veterinarskimi spričevali za uvoz nekaterih živih živali in njihovega svežega mesa v Skupnost (COM(2009)0516 - C7-0211/2009 - 2009/0146(COD))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 34/2009 - Oddelek III - Komisija (N7-0016/2009 - C7-0212/2009 - 2009/2143(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 38/2009 - Oddelek III - Komisija (N7-0017/2009 - C7-0213/2009 - 2009/2144(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog spremembe proračuna št. 9 za proračunsko leto 2009, ki ga je Svet pripravil 9. oktobra 2009 (14265/2009 - C7-0214/2009 - 2009/2087(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Pisni predlog spremembe št. 1 k predlogu splošnega proračuna Evropskih skupnosti za proračunsko leto 2010, ki ga je Svet sprejel 9. oktobra 2009 (14272/2009 - C7-0215/2009 - 2009/2002(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 27/2009 - Oddelek III - Komisija (N7-0018/2009 - C7-0216/2009 - 2009/2145(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi dogovora med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani o podrobnostih sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (COM(2009)0255 - C7-0217/2009 - 2009/0073(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog Sklepa Sveta o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema EURODAC, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol zaradi kazenskega pregona (COM(2009)0344 - C7-0218/2009 - 2009/0130(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o podpisu "Mandata za mednarodno partnerstvo za sodelovanje na področju energetske učinkovitosti" (IPEEC) in "Memoranduma o ustanovitvi sekretariata mednarodnega partnerstva za sodelovanje na področju energetske učinkovitosti pri Mednarodni agenciji za energijo" s strani Evropske skupnosti (COM(2009)0438 - C7-0219/2009 - 2009/0119(CNS))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI, BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 36/2009 - Oddelek III - Komisija (N7-0019/2009 - C7-0220/2009 - 2009/2146(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog uredbe Sveta o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov v avtonomni regiji Madeira in Azori (COM(2009)0370 - C7-0222/2009 - 2009/0125(CNS))

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

BUDG, IMCO

- Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (COM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS))

posredovano

pristojni :

AGRI

2) od odborov

2.1) poročila

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (COM(2009)0052 - C7-0012/2009 - 2009/0015(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Simon Busuttil (A7-0012/2009)

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Barbadosom o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (COM(2009)0050 - C7-0017/2009 - 2009/0014(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Simon Busuttil (A7-0013/2009)

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Federacijo Saint Kitts in Nevis o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (COM(2009)0053 - C7-0013/2009 - 2009/0017(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Simon Busuttil (A7-0014/2009)

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Antigvo in Barbudo o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (COM(2009)0049 - C7-0016/2009 - 2009/0013(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Simon Busuttil (A7-0015/2009)

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Bahami o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (COM(2009)0055 - C7-0014/2009 - 2009/0020(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Simon Busuttil (A7-0016/2009)

- * Poročilo o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 2000/29/ES v zvezi s prenosom nalog laboratorijskega testiranja (COM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Paolo De Castro (A7-0017/2009)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o razveljavitvi določenih zastarelih aktov Sveta s področja skupne kmetijske politike (COM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Paolo De Castro (A7-0018/2009)

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Mauritius o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (COM(2009)0048 - C7-0015/2009 - 2009/0012(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Simon Busuttil (A7-0019/2009)

- Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic za leto 2008 (2009/2088(INI)) - Odbor PETI - Poročevalka: Chrysoula Paliadeli (A7-0020/2009)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2009)0423 - C7-0113/2009 - 2009/2078(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Reimer Böge (A7-0022/2009)

- Poročilo o predlogu spremembe proračuna št. 9/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009, potres v Italiji, oddelek III Komisija (2009/2087(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Jutta Haug (A7-0023/2009)

- ***I Osnutek poročila o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ohranjanju prosto živečih ptic (kodificirana različica) (COM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0024/2009)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z napravami na plinsko gorivo (kodificirana različica) (COM(2007)0633 - C6-0393/2007 - 2007/0225(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0025/2009)

- * Poročilo o predlogu Odločbe Sveta o sprejetju statuta Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA) s strani Evropske skupnosti ter o izvajanju njenih pravic in obveznosti (COM(2009)0326 - C7-0092/2009 - 2009/0085(CNS)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Herbert Reul (A7-0026/2009)

- * Poročilo o predlogu Direktive Sveta o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (kodificirana različica) (COM(2009)0227 - C7-0048/2009 - 2009/0067(CNS)) - Odbor JURI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0027/2009)

- * Poročilo o predlogu Direktive Sveta o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (Kodificirana različica) (COM(2008)0873 - C6-0033/2009 - 2008/0253(CNS)) - Odbor JURI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0028/2009)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (Kodificirana različica) (COM(2009)0185 - C7-0041/2009 - 2009/0056(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0029/2009)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Mareku Siwiecu (2009/2067(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalka: Diana Wallis (A7-0030/2009)

- * Osnutek poročila o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski skupnosti (kodificirana različica) (COM(2009)0125 - C7-0005/2009 - 2009/0040(CNS)) - Odbor JURI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0031/2009)

- * Poročilo o spremenjenem predlogu Direktive Sveta o čistopasemskem plemenskem govedu (kodificirana različica) (COM(2009)0235 - C7-0045/2009 - 2006/0250(CNS)) - Odbor JURI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0032/2009)

- ***I Poročilo o spremenjenem predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (kodificirana različica) (COM(2009)0071 - C7-0206/2009 - 2006/0222(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0033/2009)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi ocenjevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda (COM(2009)0102 - C6-0110/2009 - 2009/0033(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Carlos Coelho (A7-0034/2009)

- * Poročilo o predlogu Odločbe Sveta o vzpostavitvi ocenjevalnega mehanizma za spremljanje uporabe schengenskega pravnega reda (COM(2009)0105 - C6-0111/2009 - 2009/0032(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Carlos Coelho (A7-0035/2009)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Peti del (COM(2009)0142 - C7-0047/2009 - 2009/0048(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: József Szájer (A7-0036/2009)

- Poročilo o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 (11902/2009 [[02]] - C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

- Poročilo o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek III – Komisija (C7 0127/2009 – 2009/2002(BUD)), in pisnem predlogu spremembe št. 1/2010 (SEC(2009)1133) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 (11902/2009 [[01]] - C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: László Surján (A7-0038/2009)

- * Poročilo o predlogu odločbe Sveta o dovoljenju Portugalski, da uporabi nižje trošarinske stopnje za lokalno proizvedene in porabljene rum in likerje v avtonomni pokrajini Madeira ter za lokalno proizvedene in porabljene likerje in žganja v avtonomni pokrajini Azori (COM(2009)0259 - C7-0104/2009 - 2009/0075(CNS)) - Odbor REGI - Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A7-0039/2009)

3) od poslancev Parlamenta

3.1) vprašanja za ustni odgovor za čas za vprašanja (člen 116 Poslovnika) (B7-0212/2009)

Svetu:
- Posselt Bernd, Harkin Marian, Schmidt Olle, Hedh Anna, Paleckis Justas Vincas, Ţicău Silvia-Adriana, Chountis Nikolaos, Vanhecke Frank, McGuinness Mairead, Aylward Liam, Mitchell Gay, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Higgins Jim, Toussas Georgios, Andrikienė Laima Liucija, Włosowicz Jacek, Cymański Tadeusz, Kelly Seán, Martin Hans-Peter

Komisiji:
- Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Hénin Jacky, Wikström Cecilia, Posselt Bernd, Chountis Nikolaos, Mitchell Gay, Martin Hans-Peter, Badia i Cutchet Maria, Ţicău Silvia-Adriana, Aylward Liam, Crowley Brian, Kacin Jelko, Harkin Marian, Papastamkos Georgios, Plevris Athanasios, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Paksas Rolandas, Nitras Sławomir Witold, Iturgaiz Angulo Carlos José, Higgins Jim, McGuinness Mairead, Kamall Syed, Schlyter Carl, Thomsen Britta, Perello Rodriguez Andres, Gallagher Pat the Cope, Theocharous Eleni, Estaràs Ferragut Rosa, Jensen Anne E., Toussas Georgios, Papanikolaou Georgios, Belet Ivo, Andrikienė Laima Liucija, Włosowicz Jacek, Cymański Tadeusz, Czarnecki Ryszard

3.2) predlog resolucije (člen 120 Poslovnika)

- Cristiana Muscardini. Predlog resolucije o varstvu ozemlja, nadzoru nad območji s tveganimi hidrogeološkimi razmerami in evropskem centru za zbiranje podatkov (B7-0087/2009)


9. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 41 Poslovnika)

odbor AFCO

- Predlog spremembe Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 (2009/2134(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15.10.2009)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 48 Poslovnika)

odbor AFCO

- Institucionalni vidiki ustanovitve evropske službe za zunanje delovanje (2009/2133(INI))
(mnenje: DEVE, AFET)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15.10.2009)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 119(2) Poslovnika)

odbor AFET

- Letno poročilo 2008 o skupni zunanji in varnostni politiki (2009/2057(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15.10.2009)

odbor ECON

- Letno poročilo ECB za leto 2008 (2009/2090(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15.10.2009)

odbor ENVI

- Poročilo o izvajanju zakonodaje EU s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti (2009/2108(INI))
(mnenje: PETI, PECH)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15.10.2009)

odbor FEMM

- Enakost žensk in moških v Evropski uniji – 2009 (2009/2101(INI))
(mnenje: EMPL)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15.10.2009)

odbor IMCO

- Pregled stanja notranjega trga (2009/2141(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15.10.2009)

- SOLVIT (2009/2138(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15.10.2009)

- Varstvo potrošnikov (2009/2137(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15.10.2009)

odbor JURI

- Boljša priprava zakonodaje - petnajsto poročilo Evropske komisije, v skladu s členom 9 Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti (2009/2142(INI))
(mnenje: AFCO)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15.10.2009)

- Izvajanje in pregled Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (2009/2140(INI))
(mnenje: LIBE)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15.10.2009)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 138, člen 205(2) Poslovnika)

odbor PETI

- Letno poročilo varuha človekovih pravic 2008 (2009/2088(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15.10.2009)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 202(6) Poslovnika)

odbor PETI

- Letno poročilo o dejavnostih odbora za peticije 2009 (2009/2139(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15.10.2009)

Pridruženi odbori

odbor AFCO

- Institucionalni vidiki ustanovitve evropske službe za zunanje delovanje (2009/2133(INI))
(mnenje: DEVE)
Pridruženi odbori AFCO, AFET
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15.10.2009)

odbor ECON

- Upravitelji alternativnih investicijskih skladov (COM(2009)0207 - C7-0040/2009 - 2009/0064(COD))
Pridruženi odbori ECON, JURI
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15.10.2009)

Sprememba poslovnika

odbor AFCO

- Prilagoditev Poslovnika lizbonski pogodbi (2009/2062(REG))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15.10.2009)


10. Peticije

V skladu s členom 201(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

15. september 2009

g. Guido Zülch (št. 1188/2009); g. Kim Schicklang (št. 1189/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1190/2009); g. Hans Leopold Müller (št. 1191/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1192/2009); g. Erich Bold (št. 1193/2009); ga. Waltraud Kurz (št. 1194/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1195/2009); g. Ulrich Stietz (št. 1196/2009); g. Peter Lercher (št. 1197/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1198/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1199/2009); g. Jacek Antonowicz (št. 1200/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1201/2009); ga. María Luisa Simón Saballs (št. 1202/2009); g. Bradburn Tony (št. 1203/2009); g. (ime vlagatelja zaupno) (št. 1204/2009); g. Tomasz Marcin Artur Mielniczuk (št. 1205/2009); g. Bob Goodall (731 podpisov) (št. 1206/2009); ga. Ioana Sutu (št. 1207/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1208/2009); g. José Luis Amar (št. 1209/2009); g. Georges Delivet (št. 1210/2009); g. Leonid Brevdo (št. 1211/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1212/2009); g. Roland Auvray (Editions l'Echo du Sud) (št. 1213/2009); g. Carlos Nogueira (št. 1214/2009); g. Mircea Tiberiu Igret (št. 1215/2009); g. Horst Grützke ("Europa Jetzt") (št. 1216/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1217/2009); g. Massimiliano Fersini (št. 1218/2009); ga. Rubinah Chowdhary (št. 1219/2009); ga. Anna Kulate (št. 1220/2009); ga. Mary Mannix (št. 1221/2009); ga. María Luisa Pujol Canals (št. 1222/2009); g. Daniele Giove (št. 1223/2009); ga. Eglantina Kazanxhi (8 podpisov) (št. 1224/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1225/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1226/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1227/2009); g. Michael Pavillard (št. 1228/2009); g. Adolfo Pablo Lapi (št. 1229/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1230/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1231/2009); g. José Manuel Ruiz Llames (št. 1232/2009); g. Gianluca Cuccu (št. 1233/2009); g. Rajkumar Christopher (št. 1234/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1235/2009); ga. María Linares-Marín (št. 1236/2009); g. Bronisław Waśniewski -Ciechorski (št. 1237/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1238/2009); g. Peter Hemmerich (št. 1239/2009); g. Vasile Baciu (Cooperativa "Fântana Voievodului") (št. 1240/2009); g. Ignacio Domingo Rodríguez Cámara (št. 1241/2009); g. Marco Di Michele (št. 1242/2009).

24. september 2009

(Asociación de vecinos Joan Prim) (št. 1243/2009); g. Mehmet Ali Yildiz (št. 1244/2009); g. Diego de Ramón Hernández (št. 1245/2009); g. Ion Vasile (št. 1246/2009); g. Bernard Breguier (št. 1247/2009); g. L.C. Chadwick (št. 1248/2009); g. C.P. Timms (Grupo Independiente de Rojales) (št. 1249/2009); g. Milen Kirilov Milenov (št. 1250/2009); g. Dragos-Gabriel Diaconita (št. 1251/2009); g. J. Christol (št. 1252/2009); g. Régis Valluet (št. 1253/2009); g. Mauro Lamanna (št. 1254/2009); g. Andrzej Wośko (št. 1255/2009); ga. Lisa Falconer (2 podpisa) (št. 1256/2009); g. Giovanni Malfettone (št. 1257/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1258/2009); ga. Virginia González Mataix (št. 1259/2009); g. Jos Aalders (št. 1260/2009); g. Dimitri Scholz (št. 1261/2009); ga. Sia Funke (št. 1262/2009); g. Giorgio De Cola (Associazione Porto Franco Internazionale di Trieste) (št. 1263/2009); g. Dimitar Dimitrov (Lessil JSC) (3 podpisi) (št. 1264/2009); g. Hans-Georg Knieriem-Bamberger (št. 1265/2009); g. H.H. Rogers (št. 1266/2009); g. Luz Arregui Maraver (Asociación Española de productores de acuicultura continental Esqcua) (št. 1267/2009); g. Agnieszka Barbara Koop (št. 1268/2009); ga. Klavdija Ševcova (832 podpisov) (št. 1269/2009); g. Klaus Rasche (Notgemeinschaft Bad Oeynhausen/Löhne e.V.) (št. 1270/2009); g. Thomas Ramsey (št. 1271/2009); g. Dietrich Schwanke (št. 1272/2009); g. Harald Kallies (št. 1273/2009); g. Rachel Mullen (Equality and Rights Alliance) (št. 1274/2009); g. Pablo Ginard Vidal (št. 1275/2009); g. Claus Müller-Faust (št. 1276/2009); g. Jochen Bremer (Burgerinitiative Sphopienhütte am Harz) (št. 1277/2009).

25. september 2009

g. Jacques-François Messines (št. 1278/2009); g. Alfred Weiss (št. 1279/2009); g. Julo Uhlár (št. 1280/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1281/2009); g. Ilpo Koppinen (št. 1282/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1283/2009); g. Gesa Wunderling (št. 1284/2009); g. Marion Radtke (št. 1285/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1286/2009); g. Heribert Houben (št. 1287/2009); g. Andrej Willcke (št. 1288/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1289/2009); g. Leif Poulsen (Trafikgruppen i Smørum) (št. 1290/2009); g. Gottfried Schmidt (št. 1291/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1292/2009); g. Alberto Teira Mayolini (št. 1293/2009); g. John Corcoran (Grafton Street Tenants Association) (št. 1294/2009); g. Cristian Preda (št. 1295/2009); g. Rudolf Karsdorf (št. 1296/2009); g. Michael Brandt (št. 1297/2009); g. Valentin Buliga (št. 1298/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1299/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1300/2009); g. Hermann Schwager (št. 1301/2009); g. Carsten Oliver Zwerenz (št. 1302/2009); g. Janne Petteri Vasenius (št. 1303/2009); g. Dieter Steinhorst (št. 1304/2009).

9. oktober 2009

g. Viktoras Vaičius (št. 1305/2009); ga. Alina Simunek (2 podpisa) (št. 1306/2009); ga. Janina-Wanda Pilawska (št. 1307/2009); ga. Silva Alessandro (št. 1308/2009); g. Arne Simon (št. 1309/2009); g. Tomasz Marcin Artur Mielniczuk (št. 1310/2009); g. Tomasz Marcin Artur Mielniczuk (št. 1311/2009); g. Andy Vermaut (Klimaat-en vredesactiegroep Pimpampoentje) (št. 1312/2009); g. Carlos Ortiz de Zárate Denis (št. 1313/2009); ga. Ingrid Metz (2 podpisa) (št. 1314/2009); g. Paul-Hubert Mönnig (št. 1315/2009); g. Norbert Jung (št. 1316/2009); ga. Angela Reiher (št. 1317/2009); de (ime vlagatelja zaupno) (št. 1318/2009); ga. Patrycja Spratt (št. 1319/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1320/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1321/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1322/2009); g. Karl Heinz Friedeberg (št. 1323/2009); g. Julian Charlton (št. 1324/2009); g. Martín Formosa (št. 1325/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1326/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1327/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1328/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1329/2009); g. Stefan Nemeth (št. 1330/2009); g. Daniel Oschadleus (št. 1331/2009); g. Hristo Hristov (št. 1332/2009); ga. Penciulescu Paula Doinita (št. 1333/2009); (ime vlagatelja zaupno) (3 podpisi) (št. 1334/2009); g. Raffaele Mancuso (št. 1335/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1336/2009); g. Town Douglas (št. 1337/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1338/2009); g. Venancio Garrido Moya (št. 1339/2009); g. Georgios Pegas (št. 1340/2009); ga. Maria Karagiannaki (št. 1341/2009); ga. Anastasia Theofanidou (Cabinet d'avocats Christos Alvanos et Associés) (št. 1342/2009); g. Miguel Ángel Rodríguez Arias (št. 1343/2009); g. José Manuel García Dólón (št. 1344/2009); g. Michał Racki (št. 1345/2009); g. José María Martínez de Haro (št. 1346/2009); ga. Mari Carmen Gómez Medina (št. 1347/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1348/2009); g. Dan Sevcenco (št. 1349/2009); g. M. Paz Antón Moreno (št. 1350/2009); g. Francisco Cárdenas Ropero (št. 1351/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1352/2009); (ime vlagatelja zaupno) (35 podpisov) (št. 1353/2009); g. Manfred Hien (št. 1354/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1355/2009).


11. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije DEC 25/2009 za prerazporeditev proračunskih sredstev (N7-0008/2009 - C7-0116/2009 - 2009/2080(GBD)).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe za splošni proračun Evropskih skupnosti prerazporeditev v celoti odobril.


12. Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predsednik je sporočil, da bo v skladu s členom 74 Poslovnika Evropskega parlamenta skupaj s predsednikom Sveta v sredo podpisal naslednje akte, sprejete v postopku soodločanja:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (prenovitev) (03658/2009/LEX - C7-0238/2009 - 2007/0099(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive 2006/42/ES glede strojev za nanašanje pesticidov (03662/2009/LEX - C7-0237/2009 - 2008/0172(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (03657/2009/LEX - C7-0235/2009 - 2007/0098(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o rekuperaciji bencinskih hlapov na drugi stopnji med oskrbo motornih vozil na bencinskih servisih (03669/2009/LEX - C7-0234/2009 - 2008/0229(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev) (03663/2009/LEX - C7-0233/2009 - 2008/0151(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (prenovitev) (03656/2009/LEX - C7-0232/2009 - 2007/0097(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (03607/2009/LEX - C7-0231/2009 - 2006/0132(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (03608/2009/LEX - C7-0230/2009 - 2006/0136(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive 2005/35/ES o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve (03664/2009/LEX - C7-0229/2009 - 2008/0055(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za sodelovanje s strokovnjaki iz tretjih držav na avdiovizualnem področju (MEDIA Mundus) (03672/2009/LEX - C7-0228/2009 - 2008/0258(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (03639/2009/LEX - C7-0227/2009 - 2008/0110(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004, (ES) št. 551/2004 in (ES) št. 552/2004 z namenom izboljšanja delovanja in trajnosti evropskega letalskega sistema (03640/2009/LEX - C7-0225/2009 - 2008/0127(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa ter o razveljavitvi Direktive 2006/23/ES (03641/2009/LEX - C7-0224/2009 - 2008/0128(COD))


13. Nadaljnja obravnava nerešenih zadev (člen 214 Poslovnika)

Seznam zakonodajnih postopkov za ponovni začetek ali nadaljevanje obravnave v skladu s členom 214 Poslovnika je v Prilogi I.


14. Zahteva za nujni postopek

Zahteva Sveta za obravnavo po nujnem postopku (člen 142 Poslovnika):

- predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode ("Uredba o enotni SUT") [COM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)]

Obrazložitev zahteve za nujni postopek: predlog uredbe je del ukrepov, predvidenih za odziv na sedanjo krizo na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

Parlament se bo glede zahteve za nujni postopek izrekel na začetku jutrišnje seje.


15. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delni zasedanji oktobra 2009 (PE 428.982/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 140 Poslovnika):

ponedeljek

Govoril je Bruno Gollnisch, ki je obžaloval, da vprašanje poslanske imunitete ni predmet razprave (predsednik mu je odgovoril, da v zvezi s tem ni prejel nobene zahteve).

Torek

Ni sprememb.

Sreda

Zahteva skupine PPE za spremembo naslova predlogov resolucij o svobodi obveščanja v Italiji in drugih državah članicah Evropske unije, kakor sledi: Svoboda obveščanja v Evropski uniji.

Govorili so Simon Busuttil v imenu skupine PPE, ki je utemeljil zahtevo, Manfred Weber v imenu skupine PPE za zahtevo, in Hannes Swoboda v imenu skupine S&D proti zahtevi.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (195 za, 231 proti, 9 vzdržanih) zahtevo zavrnil.

Četrtek

Ni sprememb.

S tem je bil določen razpored dela.

°
° ° °

Govoril je Hannes Swoboda.


16. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 150 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Arturs Krišjānis Kariņš, Alexander Mirsky, Luigi de Magistris, Karima Delli, Janusz Wojciechowski, Bairbre de Brún, John Bufton, Franz Obermayr, Georgios Papastamkos, Alajos Mészáros, Chrysoula Paliadeli, Harlem Désir, Ramon Tremosa I Balcells, Angelika Werthmann, Raül Romeva i Rueda, Petru Constantin Luhan, Artur Zasada, Sylvie Guillaume, Proinsias De Rossa, Tomasz Piotr Poręba, Gabriel Mato Adrover, Françoise Castex, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Cătălin Sorin Ivan, Jelko Kacin, Csanád Szegedi, Simon Busuttil, Vladimír Maňka, Maria Da Graça Carvalho, Mitro Repo, George Sabin Cutaş, Nikolaos Chountis, Ioannis Kasoulides, Rosario Crocetta in Corina Creţu.

PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik

Govorili so Ioan Mircea Paşcu, Philip Bradbourn, László Tőkés, Nessa Childers, Sergej Kozlík in George Becali.


17. Ocenjevalni mehanizem za spremljanje uporabe schengenskega pravnega reda * - Ocenjevalni mehanizem za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda * - (razprava)

Poročilo: Predlog odločbe Sveta o vzpostavitvi ocenjevalnega mehanizma za spremljanje uporabe schengenskega pravnega reda [COM(2009)0105 - C6-0111/2009 - 2009/0032(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Carlos Coelho (A7-0035/2009)

Poročilo: Predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi ocenjevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda [COM(2009)0102 - C6-0110/2009 - 2009/0033(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Carlos Coelho (A7-0034/2009)

Carlos Coelho je predstavil svoja poročila.

Govoril je Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

Govorili so Simon Busuttil v imenu skupine PPE, Ioan Enciu v imenu skupine S&D, Sarah Ludford v imenu skupine ALDE, Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, Rui Tavares v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine EFD, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Cecilia Wikström, Kyriacos Triantaphyllides in Nicole Sinclaire.

PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

Govorili so Philip Claeys, Zuzana Roithová, Marek Siwiec, Andreas Mölzer, Raffaele Baldassarre, Silvia-Adriana Ţicău, Tadeusz Zwiefka, Daciana Octavia Sârbu, Véronique Mathieu, Alan Kelly, Petru Constantin Luhan, Elena Oana Antonescu, Jacques Barrot in Carlos Coelho.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.22 zapisnika z dne 20.10.2009 in točka 7.23 zapisnika z dne 20.10.2009.


18. Sporazum med ES in Mauritiusom o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje * - Sporazum med ES in Reubliko Sejšeli o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje * - Sporazum med ES in Barbadosom o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje * - Sporazum med ES ter Saint Kitts in Nevis o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje * - Sporazum med ES ter Antigvo in Barbudo o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje * - Sporazum med ES in Bahami o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje * (razprava)

Poročilo: Predlog sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Mauritius o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje [COM(2009)0048 - C7-0015/2009 - 2009/0012(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Simon Busuttil (A7-0019/2009)

Poročilo: Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje [COM(2009)0052 - C7-0012/2009 - 2009/0015(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Simon Busuttil (A7-0012/2009)

Poročilo: Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Barbadosom o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje [COM(2009)0050 - C7-0017/2009 - 2009/0014(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Simon Busuttil (A7-0013/2009)

Poročilo: Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Federacijo Saint Kitts in Nevis o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje [COM(2009)0053 - C7-0013/2009 - 2009/0017(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Simon Busuttil (A7-0014/2009)

Poročilo: Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Antigvo in Barbudo o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje [COM(2009)0049 - C7-0016/2009 - 2009/0013(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Simon Busuttil (A7-0015/2009)

Poročilo: Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Bahami o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje [COM(2009)0055 - C7-0014/2009 - 2009/0020(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Simon Busuttil (A7-0016/2009)

Simon Busuttil je predstavil svoja poročila.

Govoril je Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

Govorila je Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL.

Po postopku "catch the eye" je govoril Carlos Coelho.

Govorila sta Jacques Barrot in Simon Busuttil.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.13 zapisnika z dne 20.10.2009, točka 7.14 zapisnika z dne 20.10.2009, točka 7.15 zapisnika z dne 20.10.2009, točka 7.16 zapisnika z dne 20.10.2009, točka 7.17 zapisnika z dne 20.10.2009 in točka 7.18 zapisnika z dne 20.10.2009.


19. Napredek na področju SIS II in VIS (razprava)

Izjava Komisije: Napredek na področju SIS II in VIS

Jacques Barrot (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

PREDSEDSTVO: Silvana KOCH-MEHRIN
podpredsednica

Govorili so Simon Busuttil v imenu skupine PPE, Claude Moraes v imenu skupine S&D, Sarah Ludford v imenu skupine ALDE, Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Carlos Coelho, Ernst Strasser in Edit Bauer.

Po postopku "catch the eye" je govorila Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Govoril je Jacques Barrot.

Predlogi resolucij, ki so vloženi v skladu s členom 110(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 22.10.2009.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 428.982/OJMA).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 20.45.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, van de Camp, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozlík, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thun Und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Uggias, Ulmer, Ungureanu, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov