Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 20. oktober 2009 - Strasbourg

2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I. Guinea

- Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols og Harlem Désir for S&D-Gruppen om situationen i Guinea (B7-0102/2009)

- Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez og Charles Goerens for ALDE-Gruppen om situationen i Guinea (B7-0106/2009)

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam og Eduard Kukan for PPE-Gruppen om situationen i Guinea (B7-0110/2009)

- Marie-Christine Vergiat og Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen om den voldelige undertrykkelse af fredelige demonstrationer i Guinea (B7-0114/2009)

- Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko og Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen om Guinea (B7-0123/2009)

- Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen om Guinea (B7-0125/2009).

II. Iran

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes og Gianni Pittella for S&D-Gruppen om situationen i Iran (B7-0104/2009)

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez og Charles Goerens for ALDE-Gruppen om situationen i Iran (B7-0107/2009)

- Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam og Eduard Kukan for PPE-Gruppen om Iran (B7-0111/2009)

- Cornelia Ernst og Miguel Portas for GUE/NGL-Gruppen om henrettelserne i Iran (B7-0115/2009)

- Fiorello Provera for EFD-Gruppen om Iran (B7-0117/2009)

- Struan Stevenson, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko og Adam Bielan for ECR-Gruppen om dødsdommene over prodemokratiske demonstranter og om henrettelse af mindreårige i Iran (B7-0124/2009)

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen om Iran (B7-0126/2009).

III. Sri Lanka   

- Geoffrey Van Orden og Charles Tannock for ECR-Gruppen om situationen i Sri Lanka (B7-0100/2009)

- Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez og Charles Goerens for ALDE-Gruppen om situationen i Sri Lanka (B7-0101/2009)

- Véronique De Keyser for S&D-Gruppen om situationen i Sri Lanka (B7-0105/2009)

- Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam og Eduard Kukan for PPE-Gruppen om situationen i Sri Lanka (B7-0113/2009)

- Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Joe Higgins og Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen om menneskerettighedskrænkelser i Sri Lanka (B7-0116/2009)

- Heidi Hautala, Yannick Jadot, Karima Delli og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om Sri Lanka (B7-0127/2009).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik