Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 20. oktoober 2009 - Strasbourg

2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I. Guinea

- Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols ja Harlem Désir fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Guineas (B7-0102/2009),

- Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez ja Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Guineas (B7-0106/2009),

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam ja Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Guineas (B7-0110/2009),

- Marie-Christine Vergiat ja Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel rahumeelsete meeleavalduste vägivaldse mahasurumise kohta Guineas (B7-0114/2009),

- Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel Guinea kohta (B7-0123/2009),

- Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel Guinea kohta (B7-0125/2009).

II. Iraan

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes ja Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Iraanis (B7-0104/2009),

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez ja Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Iraanis (B7-0107/2009),

- Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam ja Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel Iraani kohta (B7-0111/2009),

- Cornelia Ernst ja Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel hukkamiste kohta Iraanis (B7-0115/2009),

- Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel Iraani kohta (B7-0117/2009),

- Struan Stevenson, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel demokraatiat nõudnud meeleavaldajatele mõistetud surmanuhtluse ja alaealiste hukkamise kohta Iraanis (B7-0124/2009),

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel Iraani kohta (B7-0126/2009).

III. Sri Lanka   

- Geoffrey Van Orden ja Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Sri Lankal (B7-0100/2009),

- Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez ja Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Sri Lankal (B7-0101/2009),

- Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Sri Lankal (B7-0105/2009),

- Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam ja Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Sri Lankal (B7-0113/2009),

- Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Joe Higgins ja Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel inimõiguste rikkumise kohta Sri Lankal (B7-0116/2009),

- Heidi Hautala, Yannick Jadot, Karima Delli ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel Sri Lanka kohta (B7-0127/2009).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika