Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 20. lokakuuta 2009 - Strasbourg

2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I. Guinea

- Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols ja Harlem Désir S&D-ryhmän puolesta Guinean tasavallan tilanteesta (B7-0102/2009)

- Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez ja Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta Guinean tasavallan tilanteesta (B7-0106/2009)

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam ja Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta Guinean tasavallan tilanteesta (B7-0110/2009)

- Marie-Christine Vergiat ja Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta rauhanomaisten mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta Guinean tasavallassa (B7-0114/2009)

- Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta Guinean tasavallasta (B7-0123/2009)

- Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta Guinean tasavallasta (B7-0125/2009).

II. Iran

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes ja Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta Iranin tilanteesta (B7-0104/2009)

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez ja Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta Iranin tilanteesta (B7-0107/2009)

- Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam ja Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta Iranista (B7-0111/2009)

- Cornelia Ernst ja Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta teloituksista Iranissa (B7-0115/2009)

- Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta Iranista (B7-0117/2009)

- Struan Stevenson, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta demokratian puolesta mieltään osoittaneiden kuolemantuomioista ja alaikäisten teloituksista Iranissa (B7-0124/2009)

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta Iranista (B7-0126/2009).

III. Sri Lanka   

- Geoffrey Van Orden ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta Sri Lankan tilanteesta (B7-0100/2009)

- Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez ja Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta Sri Lankan tilanteesta (B7-0101/2009)

- Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta Sri Lankan tilanteesta (B7-0105/2009)

- Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam ja Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta Sri Lankan tilanteesta (B7-0113/2009)

- Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Joe Higgins ja Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta ihmisoikeuksien loukkauksista Sri Lankassa (B7-0116/2009)

- Heidi Hautala, Yannick Jadot, Karima Delli ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Sri Lankasta (B7-0127/2009).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö