Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2009. gada 20. oktobris - Strasbūra

2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas iesniedza pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I. Gvineja

- Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols un Harlem Désir S&D grupas vārdā - par stāvokli Gvinejā Konakri pilsētā (B7-0102/2009).

- Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez un Charles Goerens ALDE grupas vārdā - par stāvokli Gvinejā (B7-0106/2009).

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam un Eduard Kukan PPE grupas vārdā - par stāvokli Gvinejā Konakri pilsētā (B7-0110/2009).

- Marie-Christine Vergiat un Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā - par miermīlīgo demonstrāciju vardarbīgu apspiešanu Gvinejā (B7-0114/2009).

- Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā - par Gvineju (B7-0123/2009).

- Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā - par Gvineju (B7-0125/2009).

II. Irāna

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes un Gianni Pittella S&D grupas vārdā - par stāvokli Irānā (B7-0104/2009).

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez un Charles Goerens ALDE grupas vārdā - par stāvokli Irānā (B7-0107/2009).

- Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam un Eduard Kukan PPE grupas vārdā - par Irānu (B7-0111/2009).

- Cornelia Ernst un Miguel Portas GUE/NGL grupas vārdā- par sodu izpildi Irānā (B7-0115/2009).

- Fiorello Provera EFD grupas vārdā - par Irānu (B7-0117/2009).

- Struan Stevenson, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko un Adam Bielan ECR grupas vārdā - par nāvessoda piespriešanu demokrātijas aizstāvības demonstrāciju dalībniekiem un par soda izpildi nepilngadīgajiem (B7-0124/2009).

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā - par Irānu (B7-0126/2009).

III. Šrilanka   

- Geoffrey Van Orden un Charles Tannock ECR grupas vārdā - par stāvokli Šrilankā (B7-0100/2009).

- Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez un Charles Goerens ALDE grupas vārdā - par stāvokli Šrilankā (B7-0101/2009).

- Véronique De Keyser S&D grupas vārdā - par stāvokli Šrilankā (B7-0105/2009).

- Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam un Eduard Kukan PPE grupas vārdā - par stāvokli Šrilankā (B7-0113/2009).

- Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Joe Higgins un Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā - par cilvēktiesību pārkāpumiem Šrilankā (B7-0116/2009).

- Heidi Hautala, Yannick Jadot, Karima Delli un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā - par Šrilanku (B7-0127/2009).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika