Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 20 oktober 2009 - Straatsburg

2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I. Guinee

- Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols en Harlem Désir, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Guinee-Conakry (B7-0102/2009),

- Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez en Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Guinee (B7-0106/2009),

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam en Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Guinee-Conakry (B7-0110/2009),

- Marie-Christine Vergiat en Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, over de gewelddadige onderdrukking van vreedzame betogingen in Guinee (B7-0114/2009),

- Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, over Guinee (B7-0123/2009),

- Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, over Guinee (B7-0125/2009).

II. Iran

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes en Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Iran (B7-0104/2009),

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez en Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Iran (B7-0107/2009),

- Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam en Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, over Iran (B7-0111/2009),

- Cornelia Ernst en Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, over terechtstellingen in Iran (B7-0115/2009),

- Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, over Iran (B7-0117/2009),

- Struan Stevenson, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over tegen democratisch gezinde demonstranten uitgesproken doodvonnissen en de executie van minderjarigen in Iran (B7-0124/2009),

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, over Iran (B7-0126/2009).

III. Sri Lanka   

- Geoffrey Van Orden en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over de situatie op Sri Lanka (B7-0100/2009),

- Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez en Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, over de situatie op Sri Lanka (B7-0101/2009),

- Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, over de situatie op Sri Lanka (B7-0105/2009),

- Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam en Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, over de situatie op Sri Lanka (B7-0113/2009),

- Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Joe Higgins en Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, over de schendingen van de mensenrechten op Sri Lanka (B7-0116/2009),

- Heidi Hautala, Yannick Jadot, Karima Delli en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over Sri Lanka (B7-0127/2009).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 149 van het Reglement.

Juridische mededeling - Privacybeleid