Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 20 octombrie 2009 - Strasbourg

2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I. Guineea

- Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols şi Harlem Désir, în numele Grupului S&D, privind situaţia în Guineea - Conakry (B7-0102/2009),

- Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez şi Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, sprivind situaţia în Guineea (B7-0106/2009),

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam şi Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, privind situaţia în Guineea - Conakry (B7-0110/2009),

- Marie-Christine Vergiat şi Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL, privind reprimarea violentă a manifestaţiilor paşnice în Guineea (B7-0114/2009),

- Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko şi Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR, privind Guineea (B7-0123/2009),

- Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda şi Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, privind Guineea (B7-0125/2009).

II. Iran

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes şi Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, privind situaţia în Iran (B7-0104/2009),

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez şi Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, privind situaţia în Iran (B7-0107/2009),

- Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam şi Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, privind Iranul (B7-0111/2009),

- Cornelia Ernst şi Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, privind execuţiile în Iran (B7-0115/2009),

- Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, privind Iranul (B7-0117/2009),

- Struan Stevenson, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR, privind pedeapsa capitală pronunţată împotriva manifestanţilor pro-democraţie şi privind execuţiile minorilor în Iran (B7-0124/2009),

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda şi Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, privind Iranul (B7-0126/2009).

III. Sri Lanka   

- Geoffrey Van Orden şi Charles Tannock, în numele Grupului ECR, privind situaţia în Sri Lanka (B7-0100/2009),

- Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez şi Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, privind situaţia în Sri Lanka (B7-0101/2009),

- Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, privind situaţia în Sri Lanka (B7-0105/2009),

- Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam şi Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, privind situaţia în Sri Lanka (B7-0113/2009),

- Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Joe Higgins şi Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL, privind încălcările drepturilor omului în Sri Lanka (B7-0116/2009),

- Heidi Hautala, Yannick Jadot, Karima Delli şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, privind Sri Lanka (B7-0127/2009).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate