Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 20. októbra 2009 - Štrasburg

2. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I. Guinea

- Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols a Harlem Désir za skupinu S&D, o situácii v Guinei, Konakry (B7-0102/2009),

- Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez a Charles Goerens za skupinu ALDE, o situácii v Guinei (B7-0106/2009),

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam a Eduard Kukan za skupinu PPE, o situácii v Guinei, Konakry (B7-0110/2009),

- Marie-Christine Vergiat a Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, o násilnom potlačení mierových manifestácií v Guinei (B7-0114/2009),

- Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR, o Guinei (B7-0123/2009),

- Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, o Guinei (B7-0125/2009).

II. Irán

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes a Gianni Pittella za skupinu S&D, o situácii v Iráne (B7-0104/2009),

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez a Charles Goerens za skupinu ALDE, o situácii v Iráne (B7-0107/2009),

- Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam a Eduard Kukan za skupinu PPE, o Iráne (B7-0111/2009),

- Cornelia Ernst a Miguel Portas za skupinu GUE/NGL,o popravách v Iráne (B7-0115/2009),

- Fiorello Provera za skupinu EFD, o Iráne B7-0117/2009),

- Struan Stevenson, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko a Adam Bielan za skupinu ECR, o treste smrti pre demonštrantov za demokraciu a o popravách neplnoletých v Iráne (B7-0124/2009),

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, o Iráne (B7-0126/2009).

III. Srí Lanka   

- Geoffrey Van Orden a Charles Tannock za skupinu ECR, o situácii na Srí Lanke (B7-0100/2009),

- Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez a Charles Goerens za skupinu ALDE, o situácii na Srí Lanke (B7-0101/2009),

- Véronique De Keyser za skupinu S&D, o situácii na Srí Lanke (B7-0105/2009),

- Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam a Eduard Kukan za skupinu PPE, o situácii na Srí Lanke (B7-0113/2009),

- Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Joe Higgins a Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, o porušovaní ľudských práv na Srí Lanke (B7-0116/2009),

- Heidi Hautala, Yannick Jadot, Karima Delli a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, o Srí Lanke (B7-0127/2009).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia