Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 20. oktober 2009 - Strasbourg

2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I. Gvineja

- Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols in Harlem Désir v imenu skupine S&D, o razmerah v Conakryju v Gvineji (B7-0102/2009),

- Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez in Charles Goerens v imenu skupine ALDE, o razmerah v Gvineji (B7-0106/2009),

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam in Eduard Kukan v imenu skupine PPE, o razmerah v Conakryju v Gvineji (B7-0110/2009),

- Marie-Christine Vergiat in Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL, o nasilnem zatrtju miroljubnih demonstracij v Gvineji (B7-0114/2009),

- Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko in Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR, o Gvineji (B7-0123/2009),

- Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, o Gvineji (B7-0125/2009).

II. Iran

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes in Gianni Pittella v imenu skupine S&D, o razmerah v Iranu (B7-0104/2009),

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez in Charles Goerens v imenu skupine ALDE, o razmerah v Iranu (B7-0107/2009),

- Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam in Eduard Kukan v imenu skupine PPE, o Iranu (B7-0111/2009),

- Cornelia Ernst in Miguel Portas v imenu skupine GUE/NGL, o usmrtitvah v Iranu (B7-0115/2009),

- Fiorello Provera v imenu skupine EFD, o Iranu (B7-0117/2009),

- Struan Stevenson, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko in Adam Bielan v imenu skupine ECR, o razglašeni smrtni kazni za prodemokratične demonstrante in o usmrtitvi mladoletnikov v Iranu (B7-0124/2009),

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, o Iranu (B7-0126/2009).

III. Šrilanka   

- Geoffrey Van Orden in Charles Tannock v imenu skupine ECR, o razmerah na Šrilanki (B7-0100/2009),

- Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez in Charles Goerens v imenu skupine ALDE, o razmerah na Šrilanki (B7-0101/2009),

- Véronique De Keyser v imenu skupine S&D, o razmerah na Šrilanki (B7-0105/2009),

- Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam in Eduard Kukan v imenu skupine PPE, o razmerah na Šrilanki (B7-0113/2009),

- Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Joe Higgins in Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL, o kršitvah človekovih pravic na Šrilanki (B7-0116/2009),

- Heidi Hautala, Yannick Jadot, Karima Delli in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, o Šrilanki (B7-0127/2009).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 Poslovnika.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov