Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 20 oktober 2009 - Strasbourg

2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I. Guinea

- Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols och Harlem Désir för S&D-gruppen, om situationen i Conakry i Guinea (B7-0102/2009),

- Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez och Charles Goerens för ALDE-gruppen, om situationen i Guinea (B7-0106/2009),

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam och Eduard Kukan för PPE-gruppen, om situationen i Conakry i Guinea (B7-0110/2009),

- Marie-Christine Vergiat och Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, om det våldsamma bemötandet av de fredliga demonstrationerna i Guinea (B7-0114/2009),

- Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko och Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, om Guinea (B7-0123/2009),

- Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, om Guinea (B7-0125/2009).

II. Iran

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes och Gianni Pittella för S&D-gruppen, om situationen i Iran (B7-0104/2009),

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez och Charles Goerens för ALDE-gruppen, om situationen i Iran (B7-0107/2009),

- Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam och Eduard Kukan för PPE-gruppen, om Iran (B7-0111/2009),

- Cornelia Ernst och Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, om avrättningarna i Iran (B7-0115/2009),

- Fiorello Provera för EFD-gruppen, om Iran (B7-0117/2009),

- Struan Stevenson, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko och Adam Bielan för ECR-gruppen, om dödsdomarna mot demokratiaktivister och avrättningar av minderåriga i Iran (B7-0124/2009),

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, om Iran (B7-0126/2009).

III. Sri lanka   

- Geoffrey Van Orden och Charles Tannock för ECR-gruppen, om situationen på Sri Lanka (B7-0100/2009),

- Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez och Charles Goerens för ALDE-gruppen, om situationen på Sri Lanka (B7-0101/2009),

- Véronique De Keyser för S&D-gruppen, om situationen på Sri Lanka (B7-0105/2009),

- Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam och Eduard Kukan för PPE-gruppen, om situationen på Sri Lanka (B7-0113/2009),

- Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Joe Higgins och Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, om kränkningarna av mänskliga rättigheter på Sri Lanka (B7-0116/2009),

- Heidi Hautala, Yannick Jadot, Karima Delli och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om Sri Lanka (B7-0127/2009).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy