Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2087(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0023/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0023/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/10/2009 - 7.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0048

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο

7.19. Διορθωτικός προϋπολογισμός 9/2009: Σεισμός στην Ιταλία, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, σεισμός στην Ιταλία, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή [14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Jutta Haug (A7-0023/2009)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0048)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου