Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2718(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0118/2009

Разисквания :

PV 20/10/2009 - 13
CRE 20/10/2009 - 13

Гласувания :

PV 22/10/2009 - 8.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0056

Протокол
Вторник, 20 октомври 2009 г. - Страсбург

13. Изграждане на демокрацията в областта на външните отношения (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0093/2009) зададен от Gabriele Albertini и Heidi Hautala, от името на комисията AFET, Eva Joly, от името на комисията DEVE, към Съвета: Изграждане на демокрацията в областта на външните отношения (B7-0213/2009)

Heidi Hautala и Eva Joly развиха въпроса, изискващ устен отговор.

Cecilia Malmström (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказа се Véronique De Keyser, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

Изказаха се: Charles Goerens, от името на групата ALDE, и Richard Howitt.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė и Heidi Hautala.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Heidi Hautala, Eva Joly, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Judith Sargentini и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, относно изграждане на демокрацията във външните отношения на ЕС (B7-0118/2009)

- Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko и Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, относно изграждане на демокрацията във външните отношения на ЕС (B7-0119/2009)

- Véronique De Keyser, Richard Howitt и Thijs Berman, от името на групата S&D, относно изграждане на демокрацията във външните отношения на ЕС (B7-0120/2009)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés и Filip Kaczmarek, от името на групата PPE, относно изграждане на демокрацията във външните отношения на ЕС (B7-0121/2009)

- Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, относно изграждане на демокрацията във външните отношения на ЕС (B7-0122/2009).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 22.10.2009.

Правна информация - Политика за поверителност