Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2718(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0118/2009

Debatter :

PV 20/10/2009 - 13
CRE 20/10/2009 - 13

Omröstningar :

PV 22/10/2009 - 8.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0056

Protokoll
Tisdagen den 20 oktober 2009 - Strasbourg

13. Främjande av demokrati inom ramen för externa förbindelser (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-0093/2009) från Gabriele Albertini och Heidi Hautala, för utskottet AFET, Eva Joly, för utskottet DEVE, till rådet: Främjande av demokrati inom ramen för externa förbindelser (B7-0213/2009)

Heidi Hautala och Eva Joly utvecklade den muntliga frågan.

Cecilia Malmström (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Véronique De Keyser för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

Talare: Charles Goerens för ALDE-gruppen, och Richard Howitt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė och Heidi Hautala.

Talare: Cecilia Malmström.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Heidi Hautala, Eva Joly, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Judith Sargentini och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, om främjande av demokrati i EU:s yttre förbindelser (B7-0118/2009)

- Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko och Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, om främjande av demokrati i EU:s yttre förbindelser (B7-0119/2009)

- Véronique De Keyser, Richard Howitt och Thijs Berman för S&D-gruppen, om främjande av demokrati i EU:s yttre förbindelser (B7-0120/2009)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés och Filip Kaczmarek för PPE-gruppen, om främjande av demokrati i EU:s yttre förbindelser (B7-0121/2009)

- Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, om främjande av demokrati i EU:s yttre förbindelser (B7-0122/2009).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 22.10.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy