Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 20 października 2009 r. - Strasburg

14. Tura pytań (pytania do Komisji)
CRE

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B7-0212/2009).

Pytanie 21 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych na rynku pracy.

Vladimír Špidla (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried i Mairead McGuinness.

Pytania 22 i 23 pozostały bez odpowiedzi, ponieważ ich autorzy byli nieobecni.

Pytanie 24 (Bernd Posselt): Nauka języków w regionach przygranicznych.

Leonard Orban (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Bernd Posselt, Janusz Władysław Zemke i Paul Rübig.

Pytanie 25 (Nikolaos Chountis): Obojętna postawa Komisji w dochodzeniu w sprawie afery Siemens.

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Nikolaos Chountis.

Pytanie 26 (Gay Mitchell): Przemyt papierosów a zyski.

Siim Kallas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Gay Mitchell i Paul Rübig.

Pytanie 27 pozostało bez odpowiedzi, ponieważ ich autor był nieobecny.

Pytanie 28 (Maria Badia i Cutchet): Edukacja w ramach nowej europejskiej strategii politycznej.

Maroš Šefčovič (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Maria Badia i Cutchet, Gay Mitchell i Silvia-Adriana Ţicău.

Pytanie 29 (Silvia-Adriana Ţicău): Środki służące zagwarantowaniu młodzieży dostępu do wykształcenia wysokiej jakości, mające na celu zachęcenie jej do kontynuowania nauki oraz wspomaganie w tym, a także ułatwienie jej wejścia na rynek pracy.

Maroš Šefčovič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Silvia-Adriana Ţicău.

Pytanie 30 (Liam Aylward): Wolontariat w sporcie.

Maroš Šefčovič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Liam Aylward i Marian Harkin.

Pytanie 31 (Brian Crowley): biała księga na temat sportu.

Maroš Šefčovič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Brian Crowley.

Pytanie 32 (Jelko Kacin): Trudności, z jakimi boryka się teatr słoweński w Trieście.

Maroš Šefčovič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Jelko Kacin.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności