Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 20. oktober 2009 - Strasbourg

14. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
Dobesedni zapis

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B7-0212/2009).

Vprašanje 21 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Zastopanost žensk na vodilnih mestih na trgu dela.

Vladimír Špidla (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried in Mairead McGuinness.

Vprašanji 22 in 23 se štejeta za brezpredmetni zaradi odsotnosti vlagateljev vprašanj.

Vprašanje 24 (Bernd Posselt): Skrb za jezik v mejnih regijah.

Leonard Orban (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Bernd Posselt, Janusz Władysław Zemke in Paul Rübig.

Vprašanje 25 (Nikolaos Chountis): Nezainteresiranost Komisije za preiskavo škandala Siemens.

Siim Kallas (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Nikolaos Chountis.

Vprašanje 26 (Gay Mitchell): Tihotapljenje cigaret in prihodki.

Siim Kallas je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Gay Mitchell in Paul Rübig.

Vprašanje 27 se šteje za brezpredmetno zaradi odsotnosti vlagatelja vprašanja.

Vprašanje 28 (Maria Badia i Cutchet): Izobraževanje v novi evropski strateški politiki.

Maroš Šefčovič (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Maria Badia i Cutchet, Gay Mitchell in Silvia-Adriana Ţicău.

Vprašanje 29 (Silvia-Adriana Ţicău): Ukrepi, s katerimi bi mladim zagotovili dostop do kakovostne izobrazbe, jih spodbujali k nadaljevanju študija in jim pri tem pomagali ter jim omogočili lažji vstop na trg dela.

Maroš Šefčovič je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavila Silvia-Adriana Ţicău.

Vprašanje 30 (Liam Aylward): Prostovoljno delo v športu.

Maroš Šefčovič je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Liam Aylward in Marian Harkin.

Vprašanje 31 (Brian Crowley): Bela knjiga o športu.

Maroš Šefčovič je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Brian Crowley.

Vprašanje 32 (Jelko Kacin): Težave Slovenskega stalnega gledališča v Trstu.

Maroš Šefčovič je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Jelko Kacin.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej prilogo k dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov