Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 20. října 2009 - Štrasburk

17. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly předloženy následující návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Předloha směrnice Komise ../.../ES ze dne […], kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky brodifakum do přílohy I uvedené směrnice (D003724/02 - 2009/2713(RPS) – lhůta: 05/01/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Návrh nařízení Komise (ES) č…/2009 ze dne […], kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (D004799/04 - 2009/2705(RPS) – lhůta: 25/12/2009)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Předloha směrnice Komise ../.../ES ze dne […], kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem rozšíření zařazení účinné látky fosfidu hlinitého uvolňujícího fosfin do přílohy I uvedené směrnice jako přípravek typu 18, jak je definován v příloze V uvedené směrnice (D004862/03 - 2009/2714(RPS) – lhůta: 05/01/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Předloha směrnice Komise ../.../ES ze dne […], kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fosfidu hořečnatého uvolňujícího fosfin do přílohy I uvedené směrnice (D004863/03 - 2009/2715(RPS) – lhůta: 05/01/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Předloha směrnice Komise ../…/ES ze dne […], kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS a 87/402/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES a 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů (D005251/02 - 2009/2712(RPS) – lhůta: 29/12/2009)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Předloha směrnice Komise ../…/ES ze dne […], kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o vyloučení konkrétní instituce z rozsahu působnosti (D005478/03 - 2009/2710(RPS) – lhůta: 19/12/2009)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh směrnice Komise ../…/ES ze dne […], kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky akrylaldehyd do přílohy I uvedené směrnice (D005667/02 - 2009/2716(RPS) – lhůta: 05/01/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Návrh směrnice Komise ../…/ES ze dne […], kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky warfarin do přílohy I uvedené směrnice (D005669/02 - 2009/2722(RPS) – lhůta: 05/01/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Návrh směrnice Komise ../…/ES ze dne […], kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky warfarin, sodná sůl, do přílohy I uvedené směrnice (D005670/02 - 2009/2723(RPS) – lhůta: 05/01/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Návrh rozhodnutí Komise ze dne […] o nezařazení diazinonu do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (D005672/01 - 2009/2706(RPS) – lhůta: 05/01/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Návrh rozhodnutí Komise ze dne […], kterým se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k látce terbutryn, jež podléhá přezkoumání v rámci desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES (D005674/01 - 2009/2707(RPS) - lhůta :05/01/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Návrh rozhodnutí Komise ze dne […] o nezařazení některých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (D005675/02 - 2009/2724(RPS) – lhůta: 05/01/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Návrh rozhodnutí Komise ze dne […], kterým se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k určitým látkám, jež podléhají přezkoumání v rámci desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES (D005677/01 - 2009/2708(RPS) – lhůta: 05/01/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Předloha rozhodnutí Komise kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o výjimku pro použití kadmia (Text s významem pro EHP) (D005901/01 - 2009/2704(RPS) – lhůta: 16/12/2009)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Předloha rozhodnutí Komise, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (Text s významem pro EHP) (D006001/01 - 2009/2711(RPS) – lhůta: 23/12/2009)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Návrh nařízení Komise (ES) č. …/.. ze dne […], kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (D006052/01 - 2009/2728(RPS) – lhůta: 06/01/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Návrh nařízení Komise (ES) č. …/.. ze dne […], kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o kritéria hodnocení kvality strukturální statistiky podniků (D006097/02 - 2009/2725(RPS) – lhůta: 07/01/2010)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Předloha nařízení Komise (ES) č. …/… ze dne …, kterým se na rok 2009 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (D006100/02 - 2009/2738(RPS) – lhůta: 25/12/2009)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Návrh nařízení Komise (ES) č. …/2009 ze dne […], kterým se mění nařízení (ES) č. 1982/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy, pokud jde o práh zjednodušení, obchod podle podnikových ukazatelů, zvláštní zboží a pohyby a o kódy povahy transakcí (D006184/01 - 2009/2709(RPS) – lhůta: 29/12/2009)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh nařízení Komise (ES) č. …/2009 ze dne […], kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o rozsah obchodu, definici údajů, sestavování statistiky obchodu podle podnikových ukazatelů a fakturační měny a o zvláštní zboží a pohyby (D006186/01 - 2009/2727(RPS) – lhůta: 29/12/2009)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Předloha rozhodnutí Komise ze dne …, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES sestavuje seznam odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku (D006234/02 - 2009/2737(RPS) – lhůta: 23/12/2009)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Návrh směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách, pokud jde o neotam (D006420/02 - 2009/2726(RPS) – lhůta: 09/12/2009)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

Právní upozornění - Ochrana soukromí