Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tlieta, 20 ta' Ottubru 2009 - Strasburgu

17. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri implimentattivi li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju li ġejjin:

- Abbozz ta' direttiva tal-Kummissjoni ../.../KE ta’ […] li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-brodifacoum bħala sustanza attiva fl-Anness I tagħha (D003724/02 - 2009/2713(RPS) - skadenza :05/01/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru .../2009 ta' […] li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2042/2003 dwar il-kapaċità kontinwata li jintużaw fl-ajru ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol (D004799/04 - 2009/2705(RPS) - skadenza :25/12/2009)

irreferut

responsabbli :

TRAN

- Abbozz ta' direttiva tal-Kummissjoni ../.../KE ta’ […] li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex testendi l-inklużjoni fl-Anness I tagħha tas-sustanza attiva fosfid tal-aluminju li jirrilaxxa l-fosfina għat-tip ta' prodott 18 kif definit fl-Anness V tagħha (D004862/03 - 2009/2714(RPS) - skadenza :05/01/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Abbozz ta' direttiva tal-Kummissjoni ../.../KE ta’ […] li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-fosfid tal-manjeżju li jirrilaxxa l-fosfina bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha (D004863/03 - 2009/2715(RPS) - skadenza :05/01/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Abbozz ta' Direttiva tal-Kummissjoni ../.../KE ta’ […] li temenda, għall-għanijiet tal-adattament tagħhom għall-progress tekniku, id-Direttivi tal-Kunsill 80/720/KEE, 86/298/KEE, 86/415/KEE u 87/402/KEE u d-Direttivi 2000/25/KE u 2003/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' tratturi agrikoli jew forestali (D005251/02 - 2009/2712(RPS) - skadenza :29/12/2009)

irreferut

responsabbli :

IMCO

- Abbozz ta' Direttiva tal-Kummissjoni ../.../KE ta’ […] li temenda d-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-esklużjoni ta' istituzzjoni partikolari mill-ambitu tal-applikazzjoni (D005478/03 - 2009/2710(RPS) - skadenza :19/12/2009)

irreferut

responsabbli :

ECON

- Abbozz ta' Direttiva tal-Kummissjoni ../.../KE ta’ […] li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex l-akrolein ikun inkuż bħala sustanza attiva fl-Anness I tagħha (D005667/02 - 2009/2716(RPS) - skadenza :05/01/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Abbozz ta' Direttiva tal-Kummissjoni ../.../KE ta’ […] li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-warfarin bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha (D005669/02 - 2009/2722(RPS) - skadenza :05/01/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Abbozz ta' Direttiva tal-Kummissjoni ../.../KE ta’ […] li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-warfarin sodium bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha (D005670/02 - 2009/2723(RPS) - skadenza :05/01/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ […] dwar in-nuqqas ta’ inklużjoni tad-diazinon fl-Anness I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (D005672/01 - 2009/2706(RPS) - skadenza :05/01/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ […] li tistabbilixxi data ta' skadenza ġdida għas-sottomissjoni ta' dossier għat-terbutryn li għandu jiġi eżaminat skont il-programm ta’ ħidma ta’ għaxar snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE (D005674/01 - 2009/2707(RPS) - skadenza :05/01/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ […] dwar in-nuqqas ta’ inklużjoni ta’ ċerti sustanzi fl-Anness I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (D005675/02 - 2009/2724(RPS) - skadenza :05/01/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ […] li tistabbilixxi data ta' skadenza ġdida għas-sottomissjoni ta' dossiers għal ċerti sustanzi li għandhom jiġu eżaminati skont il-programm ta’ ħidma ta’ għaxar snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE (D005677/01 - 2009/2708(RPS) - skadenza :05/01/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress tekniku, l-Anness għad-Direttiva 2002/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward eżenzjoni għal applikazzjoni tal-kadmju (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (D005901/01 - 2009/2704(RPS) - skadenza :16/12/2009)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda l-Anness II tad-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar vetturi li ma għadhomx jintużaw (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (D006001/01 - 2009/2711(RPS) - skadenza :23/12/2009)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru .../.. ta' […] li jemenda l-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 689/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi (D006052/01 - 2009/2728(RPS) - skadenza :06/01/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Abbozz ir-regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru …/.. ta’ […] li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ kriterji għall-valutazzjoni tal-kwalità tal-istatistiċi strutturali kummerċjali (D006097/02 - 2009/2725(RPS) - skadenza :07/01/2010)

irreferut

responsabbli :

ECON

- Abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru .../.. ta’ li jistabbilixxi għall-2009 il-“lista ta’ Prodcom” ta’ prodotti industrijali previsti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3924/91 (D006100/02 - 2009/2738(RPS) - skadenza :25/12/2009)

irreferut

responsabbli :

ITRE

- Abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru .../2009 ta’ […] li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1982/2004 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 638/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq l-istatistiċi Komunitarji rigward il-kummerċ ta' merkanzija bejn Stati Membri, fir-rigward tal-limitu tas-simplifikazzjoni, tan-negozju permezz tal-karatteristiċi tal-kummerċ, tal-oġġetti u l-movimenti speċifiċi u tan-natura tal-kodiċijiet tat-tranżazzjoni (D006184/01 - 2009/2709(RPS) - skadenza :29/12/2009)

irreferut

responsabbli :

ECON

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru .../2009 ta’ […] li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma’ pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-kopertura kummerċjali, id-definizzjoni tad-dejta, il-kompilazzjoni tal-istatistika dwar il-kummerċ skont il-karatteristiċi tan-negozju u skont il-munita tal-fatturat, u movimenti jew oġġetti speċifiċi (D006186/01 - 2009/2727(RPS) - skadenza :29/12/2009)

irreferut

responsabbli :

INTA

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' li tiddetermina, skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, lista ta' setturi u subsetturi meqjusa li huma esposti għal riskju sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju (D006234/02 - 2009/2737(RPS) - skadenza :23/12/2009)

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE

- Abbozz ta' direttiva tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva 94/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sustanzi li jagħtu l-ħlewwa għall-użu fl-oġġetti tal-ikel fir-rigward tan-neotame (D006420/02 - 2009/2726(RPS) - skadenza :09/12/2009)

irreferut

responsabbli :

ENVI

Avviż legali - Politika tal-privatezza