Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 20 octombrie 2009 - Strasbourg

17. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de proceură)

Proiectele de măsuri de executare care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control au fost transmise Parlamentului.

- Proiect de Regulament ../…/CE al Comisiei din […] de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii substanţei brodifacum ca substanță activă în anexa I la directivă (D003724/02 - 2009/2713(RPS) - :05/01/2010)

retrimis

fond :

ENVI

- Regulament (CE) al Comisei nr. …/2009 din […] de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 al Comisiei privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu (D004799/04 - 2009/2705(RPS) - :25/12/2009)

retrimis

fond :

TRAN

- Proiect de directivă ../…/CE A Comisiei din […] de modificare a Directivei nr. 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substanţei active fosfură de aluminiu care eliberează fosfină la tipul de produse 18 astfel cum este definit în anexa V la directivă (D004862/03 - 2009/2714(RPS) - :05/01/2010)

retrimis

fond :

ENVI

- Proiect de directivă ../…/CE a Comisiei din […] de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii fosfurii de magneziu care eliberează fosfină ca substanţă activă în anexa I la directivă (D004863/03 - 2009/2715(RPS) - :05/01/2010)

retrimis

fond :

ENVI

- Proiect de directivă ../…/CE A Comisiei din […] de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a Directivelor 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE şi 87/402/CEE ale Consiliului şi Directivelor 2000/25/CE și 2003/37/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere (D005251/02 - 2009/2712(RPS) - :29/12/2009)

retrimis

fond :

IMCO

- Proiect de directivă ../…/CE A Comisiei din […] de modificare a Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte excluderea unei instituţii determinate din domeniul de aplicare (D005478/03 - 2009/2710(RPS) - :19/12/2009)

retrimis

fond :

ECON

- Proiect de directivă ../…/CE a Comisiei din […] de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii acroleinei ca substanţă activă în anexa I la directivă (D005667/02 - 2009/2716(RPS) - :05/01/2010)

retrimis

fond :

ENVI

- Proiect de directivă ../…/CE a Comisiei din […] de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii warfarinei ca substanţă activă în anexa I la directivă (D005669/02 - 2009/2722(RPS) - :05/01/2010)

retrimis

fond :

ENVI

- Proiect de directivă ../…/CE A Comisiei din […] de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii warfarinei sodice ca substanţă activă în anexa I la directivă (D005670/02 - 2009/2723(RPS) - :05/01/2010)

retrimis

fond :

ENVI

- Proiect de decizie a Comisiei din […] privind neincluderea diazinonului în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive (D005672/01 - 2009/2706(RPS) - :05/01/2010)

retrimis

fond :

ENVI

- Proiect de decizie a Comisiei din […] de stabilire a unui nou termen limită pentru depunerea dosarului pentru terbutrin care urmează a fi examinat în cadrul programului de lucru de zece ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE (D005674/01 - 2009/2707(RPS) - :05/01/2010)

retrimis

fond :

ENVI

- Proiect de decizie a Comisiei din […] privind neincluderea anumitor substanţe în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive (D005675/02 - 2009/2724(RPS) - :05/01/2010)

retrimis

fond :

ENVI

- Proiect de decizie a Comisiei din […] de stabilire a unui nou termen limită pentru depunerea dosarelor pentru anumite substanţe care urmează a fi examinate în cadrul programului de lucru de zece ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE (D005677/01 - 2009/2708(RPS) - :05/01/2010)

retrimis

fond :

ENVI

- Proiect de decizie a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o scutire referitoare la o aplicaţie a cadmiului (Text cu relevanță pentru SEE) (D005901/01 - 2009/2704(RPS) - :16/12/2009)

retrimis

fond :

ENVI

- Proiect de decizie a Comisiei de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind vehiculele scoase din uz (Text cu relevanţă pentru SEE) (D006001/01 - 2009/2711(RPS) - :23/12/2009)

retrimis

fond :

ENVI

- Proiect de regulament (CE) nr. .../.. al Comisiei din […] de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind exportul şi importul de produse chimice periculoase (D006052/01 - 2009/2728(RPS) - :06/01/2010)

retrimis

fond :

ENVI

- Proiect de regulament (CE) nr. …/.. al Comisei din […] de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte criteriile de evaluare a calităţii statisticilor structurale de întreprindere (D006097/02 - 2009/2725(RPS) - :07/01/2010)

retrimis

fond :

ECON

- Proiect de regulament al al Comisei (CE) nr. .../.. de stabilire pentru anul 2009 a „listei Prodcom” a produselor industriale prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului (D006100/02 - 2009/2738(RPS) - :25/12/2009)

retrimis

fond :

ITRE

- Proiect de Regulament (CE) Nr. .../2009 al Comisiei din […] de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1982/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre, în ceea ce priveşte pragul de simplificare, comerțul în funcție de caracteristicile întreprinderilor, mărfurile şi mişcările specifice şi codurile privind natura tranzacţiei (D006184/01 - 2009/2709(RPS) - :29/12/2009)

retrimis

fond :

ECON

- Proiect de Regulament (CE) NR. .../2009 al Comisiei din […] de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerţul exterior cu ţările terţe, în ceea ce priveşte schimburile comerciale vizate, definiţia datelor, compilarea statisticilor de comerţ în funcție de caracteristicile întreprinderilor şi în funcţie de moneda de facturare, precum şi mărfurile sau mişcările specifice (D006186/01 - 2009/2727(RPS) - :29/12/2009)

retrimis

fond :

INTA

- Proiect de decizie a Comisiei din de stabilire, în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a unei liste a sectoarelor şi subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon (D006234/02 - 2009/2737(RPS) - :23/12/2009)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Proiect de directivă a Comisiei de modificare a Directivei 94/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind îndulcitorii care trebuie utilizaţi în produsele alimentare, în ceea ce priveşte produsul „neotame” (D006420/02 - 2009/2726(RPS) - :09/12/2009)

retrimis

fond :

ENVI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate