Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tlieta, 20 ta' Ottubru 2009 - Strasburgu

18. Libertà ta' Informazzjoni fl-Italja u fl-Istati Membri l-oħra ta' l-Unjoni Ewropea (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Libertà ta' Informazzjoni fl-Italja u fl-Istati Membri l-oħra ta' l-Unjoni Ewropea

Id-dibattitu sar fid-data 8 ta' Ottubru 2009 (punt 5 tal- Minuti ta' 8.10.2009).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella, Elisabetta Gardini u Sergio Paolo Francesco Silvestris f'isem il-Grupp PPE, dwar il-libertà ta' informazzjoni fl-Italja (B7-0088/2009),

- Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, dwar il-libertà tal-informazzjoni fl-Italja (B7-0089/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda u Indrek Tarand f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-libertà tal-informazzjoni fl-Italja (B7-0090/2009),

- Fiorello Provera, Francesco Enrico Speroni, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Oreste Rossi, Matteo Salvini u Giancarlo Scotta' f'isem il-Grupp EFD, dwar il-libertà ta' informazzjoni fl-Italja (B7-0091/2009),

- Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson u Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-libertà tal-informazzjoni fl-Italja (B7-0092/2009)

- Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes u David-Maria Sassoli f'isem il-Grupp S&D, dwar il-libertà tal-informazzjoni u l-pluraliżmu fil-midja fl-Italja u fl-Unjoni Ewropea (B7-0093/2009),

- Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez u Jorgo Chatzimarkakis f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-libertà tal-informazzjoni fl-Italja (B7-0094/2009).

Votazzjoni: punt 3.1 tal- Minuti ta' 21.10.2009 .

Avviż legali - Politika tal-privatezza