Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 20. oktoober 2009 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 4.Otsus kiirmenetluse kohta
 5.Kliimamuutused ja arenguriigid Kopenhaagenis toimuva Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste teemalise konverentsi kontekstis (arutelu)
 6.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 7.Hääletused
  
7.1.Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikiri * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.2.Nõukogu vananenud õigusaktid ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.3.Laborikatsete delegeerimine * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.4.Madeira ja Assooride kangete alkoholitoodete aktsiisimäära alandamine * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.5.Loodusliku linnustiku kaitse (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.6.Küttegaasiseadmed (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.7.Audiovisuaalmeedia teenuste osutamine (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.8.Töötajate kaitsmine asbestiga kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.9.Kolmandatest riikidest ühendusse saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamine (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.10.Põllumajandustootjate tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.11.Kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivad loomatervishoiunõuded (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.12.Tõupuhtad aretusveised (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.13.EÜ ja Mauritiuse vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.14.EÜ ja Seišellide vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.15.EÜ ja Barbadose vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping* (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.16.EÜ ning Saint Kittsi ja Nevise vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.17.EÜ ning Antigua ja Barbuda vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.18.EÜ ja Bahama vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.19.Paranduseelarve nr 9/2009 projekt: Itaalia maavärin, III jagu - Komisjon (hääletus)
  
7.20.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtt (Saksamaa) (hääletus)
  
7.21.Marek Siwieci puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
7.22.Hindamismehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise jälgimiseks * (hääletus)
  
7.23.Hindamismehhanismi kehtestamine Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks * (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Komisjoni presidendi infotund
 12.2010. aasta üldeelarve projekt (III jagu - Komisjon) - 2010. aasta üldeelarve projekt (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX jagu) (arutelu)
 13.Demokraatia tugevdamine välissuhetes (arutelu)
 14.Infotund (küsimused komisjonile)
 15.Määruse (EÜ) nr 1234/2007 (ühise turukorralduse ühtne määrus) muutmine (arutelu)
 16.Esitatud dokumendid
 17.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 18.Infovabadus Itaalias ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (213 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (1060 kb) 
 
Protokoll (169 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletuste tulemused (153 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (931 kb) 
 
Protokoll (243 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (297 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (833 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika