Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2009. október 20., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 4.Határozat sürgősségi eljárásról
 5.Éghajlatváltozás és fejlődő országok az ENSZ koppenhágai éghajlatváltozási konferenciája keretében (vita)
 6.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 7.Szavazások órája
  
7.1.A Megújulóenergia-ügynökség (IRENA) alapokmánya * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.2.A közös agrárpolitika területét érintő elavult tanácsi jogszabályok * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.3.A laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos feladatok átruházása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.4.A jövedékiadó-mérték csökkentése Madeirán és az Azori-szigeteken * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.5.A vadon élő madarak védelme ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.6.Gázüzemű berendezések (kodifikált szöveg) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.7.Audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtása (kodifikált szöveg) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.8.A munkavállalók védelme az azbeszttel szemben (kodifikált szöveg) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.9.A harmadik országokból behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzése (kodifikált szöveg) * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.10.A mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat (kodifikált szöveg) * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.11.A baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről (kodifikált szöveg) * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.12.A szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai (kodifikált szöveg) * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.13.Az EK és Mauritius közötti megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.14.Az EK és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.15.Az EK és Barbados közötti megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről* (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.16.Az EK és Saint Kitts és Nevis közötti megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.17.Az EK, valamint Antigua és Barbuda közötti megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.18.Az EK és a Bahamai Közösség közötti megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.19.9/2009. sz. költségvetés-módosítási tervezet: olaszországi földrengés, III. szakasz - Bizottság (szavazás)
  
7.20.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap mobilizálása: Németország - távközlési ágazat (szavazás)
  
7.21.Marek Siwiec mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  
7.22.A schengeni vívmányok alkalmazását nyomon követő értékelési mechanizmus * (szavazás)
  
7.23.A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus * (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Kérdések órája (a Bizottság elnökéhez intézett kérdések)
 12.2010-es általános költségvetéstervezet (III. szakasz - Bizottság) - 2010-es általános költségvetéstervezet (I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. szakaszok) (vita)
 13.A demokratikus kormányzás támogatása a külkapcsolatok keretében (vita)
 14.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 15.Az 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) módosítása (vita)
 16.Dokumentumok benyújtása
 17.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 18.A tájékoztatás szabadsága Olaszországban és az Európai Unió más tagállamaiban (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 19.A következő ülésnap napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (202 kb) Jelenléti ív (65 kb)    Név szerinti szavazás (1060 kb) 
 
Jegyzőkönyv (176 kb) Jelenléti ív (24 kb) A szavazások eredményei (154 kb) Név szerinti szavazás (930 kb) 
 
Jegyzőkönyv (247 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredményei (358 kb) Név szerinti szavazás (845 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat