Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 20 octombrie 2009 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 3.Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului
 4.Decizie privind aplicarea procedurii de urgenţă
 5.Schimbările climatice în ţările în curs de dezvoltare în contextul Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice de la Copenhaga (dezbatere)
 6.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 7.Votare
  
7.1.Statutul Agenţiei Internaţionale privind energiile regenerabile (IRENA) * (vot)
  
7.2.Acte caduce ale Consiliului în domeniul politicii agricole comune * (vot)
  
7.3.Delegarea sarcinilor de testare în laborator * (vot)
  
7.4.Reducerea ratei accizelor în Madeira şi Azore * (vot)
  
7.5.Conservarea păsărilor sălbatice (versiune codificată) ***I (vot)
  
7.6.Aparate cu gaz (versiune codificată) ***I (vot)
  
7.7.Furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (versiune codificată) ***I (vot)
  
7.8.Protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest (versiune codificată) ***I (vot)
  
7.9.Controalele veterinare ale animalelor provenite din ţări terţe (versiune codificată) * (vot)
  
7.10.Reţea de colectare de date contabile agricole privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în Comunitatea Europeană (versiune codificată) * (vot)
  
7.11.Condiţiile de sănătate animală care reglementează comerţul intracomunitar şi importurile din ţări terţe de păsări de curte şi de ouă pentru incubaţie (versiune codificată) * (vot)
  
7.12.Bovine de reproducţie de rasă pură (versiune codificată) * (vot)
  
7.13.Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica Mauritius privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere * (vot)
  
7.14.Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica Seychelles privind exonerarea de la obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere * (vot)
  
7.15.Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Barbados privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere* (vot)
  
7.16.Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Federaţia Saint Kitts şi Nevis privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere * (vot)
  
7.17.Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Antigua şi Barbuda privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere * (vot)
  
7.18.Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere * (vot)
  
7.19.Proiectul de buget rectificativ 9/2009: cutremurul din Italia, secţiunea III - Comisia (vot)
  
7.20.Mobilizarea Fondului european pentru adaptare la globalizare: Germania - sectorul de telecomunicaţii (vot)
  
7.21.Cerere de ridicare a imunităţii lui Marek Siwiec (vot)
  
7.22.Instituirea unui mecanism de evaluare în vederea monitorizării aplicării acquis-ului Schengen * (vot)
  
7.23.Instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen * (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 11.Timpul afectat întrebărilor adresate Preşedintelui Comisiei
 12.Proiect de buget general pentru 2010 (secţiunea III - Comisia) - Proiect de buget general pentru 2010 (secţiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (dezbatere)
 13.Sprijinirea guvernanţei democratice în cadrul relațiilor externe (dezbatere)
 14.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 15.Modificarea Regulamentului (CE) nr.1234/2007 (dezbatere)
 16.Depunere de documente
 17.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de proceură)
 18.Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană (propuneri de rezoluţie depuse)
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 20.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (220 kb) Listă de prezență (65 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (1060 kb) 
 
Proces-verbal (178 kb) Listă de prezență (24 kb) Rezultatele voturilor (157 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (931 kb) 
 
Proces-verbal (245 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (498 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (899 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate