Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 20 oktober 2009 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 4.Beslut om brådskande förfarande
 5.Klimatförändringarna och utvecklingsländerna - inför FN:s klimatkonferens i Köpenhamn (debatt)
 6.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)
 7.Omröstning
  
7.1.Ingående av stadgan för den internationella byrån för förnybar energi (Irena) * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Obsoleta rådsrättsakter inom området för den gemensamma jordbrukspolitiken * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Delegering av laboratorietestning * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Nedsatta punktskattesatser för Madeira och Azorerna * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Bevarande av vilda fåglar (kodifierad version) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Gasanläggningar (kodifierad version) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.7.Tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (kodifierad version) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.8.Skydd av arbetstagare mot asbest (kodifierad version) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.9.Veterinärkontroller för djur som importeras från tredjeland (kodifierad version) * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.10.Informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag (kodifierad version) * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.11.Djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredjeland av fjäderfä och kläckägg (kodifierad version) * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.12.Renrasiga avelsdjur av nötkreatur (kodifierad version) * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.13.Avtal EG/Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.14.Avtal EG/Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.15.Avtal EG/Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser* (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.16.Avtal EG/Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.17.Avtal EG/Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.18.Avtal EG/Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelse * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.19.Ändringsbudget nr 9/2009: jordbävningen i Italien, avsnitt III - kommissionen (omröstning)
  
7.20.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Tyskland) (omröstning)
  
7.21.Begäran om hävande av Marek Siwiecs immunitet (omröstning)
  
7.22.Utvärderingsmekanism avsedd att övervaka tillämpningen av Schengenregelverket * (omröstning)
  
7.23.Utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket * (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Frågestund - Frågor till kommissionens ordförande
 12.Förslag till EU:s allmänna budget 2010 (avsnitt III, kommissionen) - Förslag till EU:s allmänna budget 2010 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (debatt)
 13.Främjande av demokrati inom ramen för externa förbindelser (debatt)
 14.Frågestund (frågor till kommissionen)
 15.Ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (debatt)
 16.Inkomna dokument
 17.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 18.Informationsfrihet i Italien och i andra medlemsstater i Europeiska unionen (ingivna resolutionsförslag)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (219 kb) Närvarolista (65 kb)    Omröstningar med namnupprop (1060 kb) 
 
Protokoll (174 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (152 kb) Omröstningar med namnupprop (921 kb) 
 
Protokoll (241 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (184 kb) Omröstningar med namnupprop (902 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy