Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2009. október 21., Szerda - Strasbourg

2. Az Európai Tanács előkészítése (2009. október 29-30.) (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács előkészítése (2009. október 29-30.)

Cecilia Malmström (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, az S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol Zoltán Balczó kékkártyás kérdésére is, Guy Verhofstadt, az ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, az ECR képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, az EFD képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Cecilia Malmström, José Manuel Barroso, Othmar Karas, Jo Leinen, Marielle De Sarnez, Gerald Häfner, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, William (The Earl of) Dartmouth, Csanád Szegedi, Marian-Jean Marinescu, Liisa Jaakonsaari, Silvana Koch-Mehrin, Oriol Junqueras Vies, Martin Callanan és Mario Borghezio.

ELNÖKÖL: Gianni PITTELLA
alelnök

Felszólal: Franz Obermayr, Elmar Brok, aki válaszol William (The Earl of) Dartmouth kékkártyás kérdésére is, Libor Rouček, Fiona Hall, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Pervenche Berès, Marian Harkin, Wim van de Camp, Gianluca Susta, Johannes Cornelis van Baalen, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Brian Crowley, Tunne Kelam, Edite Estrela, Gay Mitchell, Monika Flašíková Beňová, Mario Mauro, Zuzana Roithová, Georgios Papastamkos és Peter Liese.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Vytautas Landsbergis, Mirosław Piotrowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jean-Pierre Audy, Ilda Figueiredo, Enikő Győri, Rachida Dati, Charles Goerens, Angelika Werthmann, Romana Jordan Cizelj, Jaromír Kohlíček, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Robert Goebbels, Seán Kelly és Petru Constantin Luhan.

Felszólal: Cecilia Malmström és Margot Wallström (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat