Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2009. gada 21. oktobris - Strasbūra

2. Eiropadomes sagatavošana (29. un 30. oktobris) (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes sagatavošana (29. un 30. oktobris).

Cecilia Malmström (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, kurš atbildēja arī uz Zoltán Balczó uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Cecilia Malmström, José Manuel Barroso, Othmar Karas, Jo Leinen, Marielle De Sarnez, Gerald Häfner, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, William (The Earl of) Dartmouth, Csanád Szegedi, Marian-Jean Marinescu, Liisa Jaakonsaari, Silvana Koch-Mehrin, Oriol Junqueras Vies, Martin Callanan un Mario Borghezio.

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Franz Obermayr, Elmar Brok, kurš atbildēja arī uz William (The Earl of) Dartmouth uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Libor Rouček, Fiona Hall, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Pervenche Berès, Marian Harkin, Wim van de Camp, Gianluca Susta, Johannes Cornelis van Baalen, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Brian Crowley, Tunne Kelam, Edite Estrela, Gay Mitchell, Monika Flašíková Beňová, Mario Mauro, Zuzana Roithová, Georgios Papastamkos un Peter Liese.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Vytautas Landsbergis, Mirosław Piotrowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jean-Pierre Audy, Ilda Figueiredo, Enikő Győri, Rachida Dati, Charles Goerens, Angelika Werthmann, Romana Jordan Cizelj, Jaromír Kohlíček, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Robert Goebbels, Seán Kelly un Petru Constantin Luhan.

Uzstājās Cecilia Malmström un Margot Wallström (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika