Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/2688(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0088/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 21/10/2009 - 3.1
CRE 21/10/2009 - 3.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


Jegyzőkönyv
2009. október 21., Szerda - Strasbourg

3.1. A tájékoztatás szabadsága Olaszországban és az Európai Unió más tagállamaiban (szavazás)
CRE

A vita lefolytatásának időpontja: 2009. október 8 (2009.10.8-i jegyzőkönyv 5. pont).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2009.10.20 (2009.10.20-i jegyzőkönyv 18. pont ).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0088/2009, B7-0089/2009, B7-0090/2009, B7-0091/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 és B7-0094/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0088/2009

(amely a B7-0088/2009, B7-0089/2009 és B7-0091/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella és Elisabetta Gardini, a PPE képviselőcsoport nevében
Timothy Kirkhope, az ECR képviselőcsoport nevében
Fiorello Provera és Francesco Enrico Speroni, az EFD képviselőcsoport nevében

Mario Borghezio is aláírta az RC-B7-0088/2009 közös állásfoglalásra irányuló indítványt .

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0088/2009

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0089/2009

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0090/2009

(a B7-0090/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 és B7-0094/2009 helyett):

előterjesztették a következő képviselők:

Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes és David-Maria Sassoli, az S&D képviselőcsoport nevében
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine és Pino Arlacchi, az ALDE képviselőcsoport nevében
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda és Rebecca Harms, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson és Nikolaos Chountis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Ramon Tremosa I Balcells is aláírta az RC-B7-0090/2009 közös állásfoglalásra irányuló indítványt.

Elutasítva

Felszólalások:

- Edite Estrela a 2. módosításról;

- David-Maria Sassoli vitatja a 7., 8. és 9. módosítás befogadhatóságát (Az elnök azt válaszolja, hogy a Parlament elnöke megvizsgálta az említett módosításokat és befogadhatónak nyilvánította azokat);

- Mario Mauro javasolja, hogy szavazzanak az említett módosításokról, azonban előtte módosítsák őket úgy, hogy ne tartalmazzák egy konkrét személy nevét;

- Niccolò Rinaldi kéri, hogy a módosításokat egyszerűen vonják vissza;

- David-Maria Sassoli támogatja Mario Mauro javaslatát, felkérve ugyanakkor képviselőcsoportja tagjait, hogy szavazzana a módosítások ellen (Az elnök kijelenti, hogy a módosításokat úgy fogják szavazásra bocsátani, hogy azok nem tartalmaznak névre vonatkozó adatokat);

- Nuno Melo szóbeli módosítást javasol, egy új (2a) bekezdés beillesztése érdekében, amelyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenezte figyelembe vételét;

- József Szájer szóbeli módosítást javasol, egy új (Da) preambulumbekezdés beillesztése érdekében, amelyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenezte figyelembe vételét;.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0090/2009

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0091/2009

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0092/2009

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0093/2009

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0094/2009

Elutasítva

°
° ° °

Felszólal: Mario Mauro, aki jelzi, hogy ma reggel - távollétében - házkutatást folytattak Clemente Mastella lakhelyén, és kéri, hogy a Parlament elnöke vizsgálja meg, hogy az intézkedés nem sérti-e a képviselő mentelmi jogát (Az elnök azt válaszolja, hogy a Parlament elnöke meg fogja vizsgálni a kérdést.).

Felszólal: Vytautas Landsbergis a szavazás eredményéről.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat