Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2688(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0088/2009

Debatai :

Balsavimas :

PV 21/10/2009 - 3.1
CRE 21/10/2009 - 3.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


Protokolas
Trečiadienis, 2009 m. spalio 21 d. - Strasbūras

3.1. Informacijos laisvė Italijoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse (balsavimas)
CRE

Diskusijos buvo surengtos 2009 m. spalio 8 d. (punktas 5 protokolo 8.10.2009).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2009 10 20 (punktas 18 protokolo 20.10.2009).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0088/2009, B7-0089/2009, B7-0090/2009, B7-0091/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 ir B7-0094/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0088/2009

(keičiama B7-0088/2009, B7-0089/2009 ir B7-0091/2009):

pateiktas šių Parlamento narių:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella ir Elisabetta Gardini PPE frakcijos vardu,
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu,
Fiorello Provera ir Francesco Enrico Speroni EFD frakcijos vardu

Mario Borghezio taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0088/2009.

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0088/2009

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0089/2009

Atmesta.

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0090/2009

(keičiama B7-0090/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 ir B7-0094/2009):

pateiktas šių Parlamento narių:

Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes ir David-Maria Sassoli S&D frakcijos vardu,
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine ir Pino Arlacchi ALDE frakcijos vardu,
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda ir Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu,
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson ir Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu,

Ramon Tremosa I Balcells taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0090/2009.

Atmesta.

Kalbėjo:

- Edite Estrela dėl 2 pakeitimo turinio;

- David-Maria Sassoli, siekdamas užginčyti 7, 8 ir 9 pakeitimų priimtinumą (Pirmininkas jam atsakė, kad Parlamento Pirmininkas apsvarstė šiuos pakeitimus ir paskelbė juo priimtinais);

- Mario Mauro, jis pasiūlė, kad dėl šių pakeitimų būtų balsuojama, tačiau kad jie būtų šiek tiek pakeisti taip, kad nereikėtų nurodyti konkretaus asmens pavardės;

- Niccolò Rinaldi, jis paprašė visiškai atsiimti šiuo pakeitimus;

- David-Maria Sassoli, jis pritarė Mario Mauro pasiūlymui ir savo frakcijos narius paragino balsuoti prieš šiuos pakeitimus (Pirmininkas pareiškė, kad dėl šių pakeitimų bus balsuojama nenurodant jokio asmens);

- Nuno Melo, jis pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo siekiama įtraukti naują 2 a dalį, kuris nebuvo priimtas, nes daugiau negu 40 narių atsisakė jį svarstyti.

- József Szájer, jis pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo siekiama įtraukti naują D a konstatuojamąją dalį, kuris nebuvo priimtas, nes daugiau negu 40 narių atsisakė jį svarstyti..

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0090/2009

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0091/2009

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0092/2009

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0093/2009

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0094/2009

Atmesta

°
° ° °

Kalbėjo Mario Mauro, jis pranešė, kad šį rytą, kai Clemente Mastella nebuvo namie, buvo apieškota jo privati gyvenamoji vieta ir paprašė Parlamento Pirmininko patikrinti, ar ši priemonė nėra sunkus šio nario privilegijų ir imunitetų pažeidimas (Pirmininkas jam atsakė, kad Parlamento Pirmininkas išnagrinės šį klausimą).

Kalbėjo Vytautas Landsbergis apie balsavimo rezultatus.

Teisinė informacija - Privatumo politika