Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2688(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0088/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 21/10/2009 - 3.1
CRE 21/10/2009 - 3.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


Proces-verbal
Miercuri, 21 octombrie 2009 - Strasbourg

3.1. Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană (vot)
Stenograma

Dezbaterea a avut loc la 8 octombrie 2009 (punctul 5 al PV din 8.10.2009).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 20.10.2009 (punctul 18 al PV din 20.10.2009).

Propuneri de rezoluţii B7-0088/2009, B7-0089/2009, B7-0090/2009, B7-0091/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 şi B7-0094/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE COMUNĂ RC-B7-0088/2009

care înlocuieşte B7-0088/2009, B7-0089/2009 şi B7-0091/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella şi Elisabetta Gardini, în numele Grupului PPE
Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR
Fiorello Provera şi Francesco Enrico Speroni, în numele Grupului EFD

Mario Borghezio este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluţie RC-B7-0088/2009.

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0088/2009

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0089/2009

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE COMUNĂ RC-B7-0090/2009

care înlocuieşte B7-0090/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 şi B7-0094/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes şi David-Maria Sassoli, în numele Grupului S&D
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine şi Pino Arlacchi, în numele Grupului ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda şi Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL

Ramon Tremosa I Balcells este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluţie RC-B7-0090/2009.

Respins

Intervenţii:

- Edite Estrela privind conţinutul amendamentului 2;

- David-Maria Sassoli, pentru a contesta admisibilitatea amendamentelor 7, 8 şi 9 (Preşedintele i-a răspuns că Preşedintele Parlamentului a examinat admisibilitatea respectivelor amendamente şi le-a declarat admisibile);

- Mario Mauro, pentru a propune ca amendamentele incriminate să fie supuse votului, dar să fie ajustate pentru a nu desemna în mod expres o persoană;

- Niccolò Rinaldi, pentru a solicita, pur şi simplu, retragerea acestor amendamente;

- David-Maria Sassoli, pentru a susţine sugestia dlui Mario Mauro, invitând în acelaşi timp pe membrii grupului său să voteze împotriva acestor amendamente (Preşedintele a declarat că aceste amendamente vor fi supuse votului fără a conţine date nominative);

- Nuno Melo, pentru a propune un amendament oral în vederea introducerii unui nou alineat (2a), care nu a fost reţinut, mai mult de 40 de deputaţi opunându-se luării acestuia în considerare;

- József Szájer, pentru a propune un amendament oral în vederea introducerii unui nou considerent Da, care nu a fost reţinut, mai mult de 40 de deputaţi opunându-se luării acestuia în considerare.

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0090/2009

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0091/2009

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0092/2009

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0093/2009

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0094/2009

Respins

°
° ° °

A intervenit Mario Mauro, care a semnalat că o percheziţie a avut loc în această dimineaţă la domiciliul dlui Clemente Mastella, în absenţa acestuia, şi a solicitat Preşedintelui Parlamentului să verifice dacă această măsură nu reprezintă o încălcare flagrantă a privilegiilor şi a imunităţii respectivului deputat (Preşedintele i-a răspuns că Preşedintele Parlamentului va examina chestiunea).

A intervenit Vytautas Landsbergis privind rezultatul votului.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate