Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 21 октомври 2009 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

3. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


3.1. Свобода на информацията в Италия и другите държави-членки на Европейския съюз (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност