Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 21. oktober 2009 - Strasbourg

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

3. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


3.1. Informationsfrihed i Italien og andre EU-medlemsstater (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik