Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 21 oktober 2009 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

3. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


3.1. Informationsfrihet i Italien och i andra medlemsstater i Europeiska unionen (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy