Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 21 октомври 2009 г. - Страсбург

5. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Tiziano Motti уведоми, че е присъствал, но не е участвал в гласуването по предложенията за резолюция относно Свобода на информацията в Италия и другите държави-членки на Европейския съюз.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski посочи, че по причини от технически характер, не е могъл да вземе участие в първите дванадесет поименни гласувания на заседанието на 20 октомври 2009 г.

Правна информация - Политика за поверителност