Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 21. oktober 2009 - Strasbourg

5. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Tiziano Motti havde meddelt, at han havde været til stede, men ikke havde deltaget i afstemningen om beslutningsforslagene om informationsfrihed i Italien og andre EU-medlemsstater.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski havde meddelt, at han af tekniske årsager ikke havde været i stand til at deltage i de tolv første afstemninger ved navneopråb på mødet den 20. oktober 2009.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik